Skip to content Skip to footer

Przeprowadziliśmy dzisiaj pilotażowy egzamin do kwalifikacji rynkowej „Występowanie publiczne”, którego obserwatorami byli przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych.  W ten sposób jako Instytut specjalizujący się w szkoleniach z wystąpień publicznych i treningach medialnych, przyczyniliśmy się do opracowania przez Fundację VCC z Lublina kwalifikacji rynkowej z tej dziedziny. Aktualnie kwalifikacja została złożona do oceny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rolę eksperta branżowego w opracowaniu kwalifikacji rynkowej „Występowanie publiczne” pełni dr Ewa Kosowska-Korniak, właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu ds. Komunikacji i Mediacji, i dlatego egzamin odbył w Opolu. Wśród uczestników pilotażowego egzaminu znajdowali się m.in. studenci WSB. Egzamin odbywał się z udziałem obserwatorów z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Na czym polegają kwalifikacje rynkowe?

Zastanawiasz się na czym polegają kwalifikacje rynkowe? Jest to ścieżką dla osób, które nie mają potwierdzonych kompetencji w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, a chciałyby formalnie potwierdzić swoje umiejętności. Innymi słowy, potwierdzanie kwalifikacji rynkowych, jest alternatywną, obok tradycyjnej ścieżki edukacyjnej (szkoła zawodowa, szkoła średnia, studia licencjackie, studia wyższe itd.) drogą oficjalnego uzyskiwania kwalifikacji w danej dziedzinie.

Nadawanie kwalifikacji odbywa się pod nadzorem ministrów i reguluje je Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 roku. Do potwierdzania kwalifikacji rynkowych upoważnione są wyłącznie podmioty, które z ramienia ministrów odpowiedzialnych za poszczególne działy gospodarki uzyskają uprawniania do certyfikowania kwalifikacji (instytucje certyfikujące).

Cechą charakterystyczną tego nowego rodzaju kwalifikacji jest możliwość ich uzyskania niezależnie od ścieżki nabywania umiejętności, czy to poprzez doświadczenie w pracy, szkolenie czy też samodzielną naukę. Wystarczy tylko zgłosić się do uprawnionej instytucji certyfikującej i pozytywnie przejść proces weryfikacji wiedzy i umiejętności (egzamin). Co ważne proces sprawdzania obejmuje wszystkie umiejętności określone dla tej kwalifikacji rynkowej. Osoba, która uzyskała kwalifikację otrzymuje certyfikat ze znakiem polskiej ramy kwalifikacji, który pozwala na porównywanie kompetencji kandydata w krajach UE.

Komu przyda się kwalifikacja rynkowa „Występowanie publiczne”

Kwalifikacja rynkowa „Występowanie publiczne”, która obecnie jest w trakcie oceny ministra, może być przydatna szczególnie dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie niezbędna jest sztuka prezentowania i wystąpień publicznych, w szczególności w agencjach PR oraz agencjach marketingowych, w firmach eventowych, w firmach szkoleniowych, w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą, zarządzaniem produktem, a także w mediach.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Występowanie publiczne” jest przygotowana do samodzielnego planowania wystąpień publicznych. Występuje podczas eventów, konferencji, prezentacji handlowych, jak również za pośrednictwem mediów tradycyjnych (w szczególności radio i telewizja) oraz internetowych (w tym w portalach społecznościowych i na video blogach).

Radio Opole (kliknij aby zobaczyć)

TVP3 Opole (kliknij aby zobaczyć)