Skip to content Skip to footer

To program kompleksowego wsparcia dla firm i instytucji w zakresie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

Wszechstronnie przygotowuje do prowadzenia mediacji pracowniczych tj. mediacji między pracownikami, zespołami i działami (poziom I).

Drugi poziom to praktyczne wzmocnienie kompetencji mediatorów wewnętrznych, poprzez udoskonalenie warsztatu oraz poznanie aspektów psychologicznych oraz emocjonalnych konfliktu i przetestowanie w praktyce przydatnych narzędzi mediacyjnych, możliwych do zastosowania zarówno w relacji pracowniczej, jak i B2B.

Ścieżka kształcenia mediatorów

Ścieżka 1

01

Mediacje w miejscu pracy. Mediacja między pracownikami, zespołami i działami

02

Narzędzia mediatora wewnętrznego

03

Mobbing w miejscu pracy

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje w miejscu pracy

Narzędzia mediatora wewnętrznego

Mobbing w miejscu pracy