Skip to content Skip to footer

Szkolenie zespołu to inwestycja

Chcesz zbudować zgrany zespół, który jest zaangażowany w swoją pracę, wie, jak odnaleźć się w konfliktowej sytuacji i sprawnie komunikuje się zarówno z klientami, jak i wewnętrznie?

Oferujemy program kompleksowego wsparcia dla firm i instytucji w zakresie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, czyli mediacji pracowniczych tj. mediacji między pracownikami, zespołami i działami.

Oferta szkoleń biznesowych O-Media

Szkolenia dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej z zakresu mediacji, współpracy w zespole, współpracy z trudnymi ludźmi

Indywidualny program mentoringu relacji dla osób z kadry menedżerskiej, które nie odnajdują się w pracy warsztatowej z grupą, a potrzebują profesjonalnego wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów, mają trudności w relacjach ze współpracownikami, czują się niezrozumiane (program 6 spotkań w odstępach co najmniej dwutygodniowych).

Indywidualny program mentoringu zmiany z wykorzystaniem Dialogu Motywującego dla osób, które potrzebują zmiany zachowań lub nawyków związanych z pracą (program 6 spotkań w odstępach co najmniej dwutygodniowych).

Szkolenia z obszaru dobrostanu psychicznego work-life balance, uważności, przeciwdziałania wypaleniu psychicznemu i radzenia sobie ze stresem. Indywidualne wsparcie mediatora w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych usługa może być połączona z warsztatami ze współpracy w zespole — dla danego działu lub grupy, w której wystąpił konflikt.

Poznaj nasze metody szkoleniowe

Szkolenia dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej

z zakresu mediacji, współpracy w zespole, współpracy z trudnymi ludźmi.

Prowadzimy szkolenia wyłącznie metodą warsztatową, w niewielkich grupach szkoleniowych, pracując na procesie grupowym. Wykorzystujemy interakcje między uczestnikami do pogłębiania kompetencji w obszarze, w którym szkolimy.

Istotne znaczenie ma dla nas miejsce, w którym odbywają się warsztaty, ustawienie krzeseł w kręgu lub stołu w podkowę oraz nieformalny klimat. Zajęcia przebiegają według cyklu, obejmującego:
  • odwołanie się do angażującego emocjonalnie wydarzenia lub historii mediacyjnej
  • refleksję na temat tego doświadczenia
  • wiedzę teoretyczną
  • praktyczne zastosowanie

Osiągamy to, poprzez odgrywanie scenek z udziałem trenerów jako mediatorów, a następnie – pomiędzy uczestnikami, jak również przeprowadzanie symulacji mediacji, symulacji rozmowy metodą Dialogu Motywującego i innych ćwiczeń, obserwowanych przez uczestników.

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Komunikacja w zespole

Asertywność i pewność siebie

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Praktyczne metody radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekstremalnych: trudni klienci

Dialog motywujący w biznesie