Skip to content Skip to footer

Zastanawiasz się, jaką korzyść może dać Ci ukończenie Szkoły Mediacji? Powodów, dla których warto, jest wiele.

Po pierwsze: mediacje są najpopularniejszym i najbardziej zalecanym sposobem polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów, dynamicznie się rozwijającym i zyskującym coraz większą popularność. Od lat szalenie popularne w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, zyskują coraz większe uznanie w Polsce.

Po drugie, mediator to zawód nielicencjowany, otwarty dla każdego, kto czuje, że ma ku temu predyspozycje, odpowiednie doświadczenie życiowe i chęci, by nauczyć się czegoś nowego.

Trwają prace legislacyjne mające na celu uproszczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz popularyzację idei mediacji. To tylko kwestia czasu, gdy mediacje zaczną poprzedzać niemal każde postępowanie przed sądem, a mediatorzy będą coraz bardziej potrzebni.

Rosnąca popularność, ranga i skala mediacji w rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych sprawia, że zawód mediatora będzie zyskiwał na ważności, wzrośnie jego ranga i renoma.

Warto zatem zdobyć kwalifikacje mediatora, zwłaszcza jeśli zważymy iż dla prowadzenia mediacji sądowych nie jest wymagane prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Mediator może się przydać w rozwiązaniu niemal każdego sporu: rodzinnego, małżeńskiego, rówieśniczego, koleżeńskiego, ale też w konfliktach gospodarczych, majątkowych, spadkowych i w sprawach pracowniczych.

Co istotne, strony konfliktu, decydując się na mediację, mogą wybrać dowolnego mediatora, także spoza listy stałych mediatorów, prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych. Mediatorzy mający pewne doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów, zwłaszcza Ci specjalizujący się  w jakiejś tematyce, mogą ubiegać się o wpis na taką listę. Wówczas mogą otrzymywać zlecenia mediacji sądowych.

Koszty mediacji ze skierowania sądu ponoszą strony sporu, po połowie, chyba, że umówią się inaczej. Stawki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). To 1 proc. wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150 i nie więcej, niż 2000 zł (w sprawach majątkowych) oraz 150 zł za pierwsze posiedzenie i 100 zł za kolejne, łącznie nie więcej niż 450 zł  (w sprawach niemajątkowych). W sprawach pozasądowych mediator sam ustala swój cennik usług, z reguły jest to koszt ok. 200- 300 zł za sesję mediacyjną.

Ugoda zawarta w mediacji pozasądowej (prywatnej), po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej. To najprostszy sposób rozwiązania sporu! Nie wymaga inicjowania postępowania sądowego, pisania pozwu czy wniosku; nie wiąże się także z dalszymi kosztami w sądzie.

Co najważniejsze, mediacje pozwalają nam… odkryć siebie i swoją rolę w konflikcie oraz bardzo mocno wzbogacają nasz rozwój osobisty i poprawiają umiejętności komunikacyjne. A to jest bezcenne…