Skip to content Skip to footer

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia — opis szkolenia

Mediacja karna jest skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z organizacją życia społecznego w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony konfliktu, również sprawy karnej. Po pierwsze: jest wcieleniem w życie idei sprawiedliwości naprawczej, po drugie: pełni funkcję prewencyjną.

Mediacja karna to forma sprawiedliwości naprawczej – mediator koncentruje się na relacjach i ich naprawieniu pomiędzy ofiarami, sprawcami i ich społecznościami. Może to zrobić na zlecenie organów ścigania, ze skierowania sądu karnego, jak również na podstawie umowy ze stronami konfliktu o charakterze karnym bądź wykroczeniowym.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli mediatora w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Szkolenie daje praktyczne umiejętności mediacyjne wymagane w tak delikatnej sferze jak pokrzywdzenie czynem zabronionym, budzące emocje zarówno o osoby, która jest pokrzywdzonym, jak i u osoby, która ma status oskarżonego. Szczególny nacisk kładziemy na pracę z emocjami stron w sprawach dotyczących przemocy.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla kogo jest to szkolenie?

Mediatorzy, adwokaci, radcy prawni, kuratorzy sądowi, psychologowie i pedagodzy

Czego nauczysz się podczas szkolenia Mediacje w miejscu pracy?

Nauczysz się:

 • Nauczysz się, jak przygotować uczestników sporu do mediacji
 • Poznasz specyfikę konfliktu karnego
 • Zrozumiesz i będziesz rozpoznawać zachowania i emocje stron w konflikcie karnym
 • Poznasz potrzeby i oczekiwania oskarżonego (obwinionego)
 • Poznasz potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego
 • Poznasz model prowadzenia rozmowy w mediacji karnej
 • Nauczysz się, jak stosować w mediacji technikę odzwierciedlenia
 • Poznasz specyfikę spraw przemocowych
 • Nauczysz się, jak mediować w sprawach o wykroczenia
 • Dowiesz się, jak opracować i sporządzać dokumenty mediacyjne.

Agenda szkolenia

 • 9.00 -11.00 – MODUŁ
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ

Organizacja szkolenia

Dwa dni, 16 godzin, od godz. 9.00 do 16.00

Stacjonarnie/online [na żywo]

Nagrania na platformie online do pracy własnej. Po zakończeniu pracy własnej konsultacja online 2 godziny.

Łącznie kurs obejmuje 60 godzin

Szczegółowy program szkolenia Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia

Moduł 1 Specyfika mediacji karnej

 • Zachowanie, potrzeby i oczekiwania oskarżonego
 • Zachowanie, potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego
 • Korzyści z mediacji karnej
 • Przeciwskazania do mediacji karnej
 • Podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie karnym
 • Podstawy psychologii konfliktu w sprawie karne

Moduł 2 Procedury i przebieg mediacji w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 • Spotkania indywidualne
 • Spotkanie wspólne
 • Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Symulacja mediacji prowadzona przez trenera
 • Film z mediacji karnej nagrany przez trenera, z udziałem statystów

Moduł 3 Trening mediacji karnej

 • symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji w sprawie na etapie przygotowawczym,
 • symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji na etapie sądowym
 • symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji w sprawie wykroczeniowej
 • Film z nagranym przebiegiem mediacji karnej.

Moduł 4 Dokumentacja mediacyjna

 • sprawozdanie z mediacji
 • ugoda zawarta przed mediatorem
 • wniosek mediatora o przedłużenie czasu trwania postępowania mediacyjnego
 • wnioski stron
 • Koszty mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia.
 • Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym

Moduł 5 Mediator i uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i o wykroczenia

 • rodzaje przestępstw i wykroczeń, organy uprawnione do kierowania stron do postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, przykłady przestępstw najczęściej kierowanych do mediacji.
 • Sprawiedliwość naprawcza jako reakcja na złamanie prawa, naprawienie szkody, zadośćuczynienie szkodzie/krzywdzie, pojednanie, rozwiązanie konfliktu.
 • Specyfika mediacji pokrzywdzony – sprawca (podejrzany/ oskarżony).

Moduł 6 Mediator i uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i o wykroczenia

 • Wymogi dotyczące mediatorów
 •  Skierowanie sprawy do mediacji a ustalenie uczestników postępowania
 •  Rola obrońców, pełnomocników i innych osób uprawnionych do udziału w postępowaniu mediacyjnym

Moduł 7 Wiktymologia – charakterystyka pokrzywdzonego, charakterystyka sprawcy

Stereotypy a rzeczywistość, poziomy wiktymizacji, fazy ofiary, fazy sprawcy.

Aspekty przemocy – definicja, błędne koło przemocy, role i charakterystyka sprawcy, ofiary, świadka.

Budowanie równowagi stron, komunikacja mediatora, emocje stron w mediacji pokrzywdzony – sprawca (podejrzany/ oskarżony).

Moduł 8 Prawne aspekty mediacji karnej

 • Regulacje prawne zawodu mediatora w sprawach karnych
 • Regulacje prawne mediacji karnej
 • Procedura postępowania krok po kroku w sprawach z oskarżenia publicznego
 • Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Dostęp do akt
 • Przechowywanie notatek

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Wsparcie po szkoleniu, 1 godzina konsultacji online
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

Mediacje karne są szczególną formą mediacji. Wymagają one bardzo dobrego przygotowania merytorycznego mediatora oraz wysokiej wrażliwości i empatii. Uczestniczy w nich osoba pokrzywdzona oraz sprawca zdarzenia. Poziom emocji towarzyszącym tym mediacjom jest bardzo wysoki, a brak umiejętności mediatora może wtórnie zwiktymizować osobę pokrzywdzoną. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz niezwykłemu wyczuciu mediacyjnemu Ewa z łatwością przeprowadza przez subtelności tych trudnych i szczególnych mediacji. Przekazuje ogromną dawkę bezcennych wskazówek i modeli postępowania. Z ogromną przyjemnością mogę polecić Jej zajęcia każdemu kto jest zainteresowany problemem mediacji karnych.

Adwokat Zbigniew Bakalarczyk

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje pracownicze sądowe

Mediacje rówieśnicze

Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacje rodzinne