Skip to content Skip to footer

Komunikacja w zespole — opis szkolenia

Komunikacja w zespole jest kluczowym elementem, który wpływa na efektywność funkcjonowania całej organizacji.

W wielu zespołach problemem okazuje się jednak brak umiejętności formułowania komunikatów asertywnych, zamknięcie na uwagi na współpracowników, nieumiejętność słuchania, a także brak zrozumienia między pracownikami, wynikający m.in. z niedostrzegania różnic osobowościowych i pokoleniowych.

Szkolenie, które proponuję, poprawi umiejętność komunikacji wśród pracowników, co bezpośrednio wpłynie na relacje, ale i wydajność oraz satysfakcje zespołu.

Cel szkolenia

Przezwyciężenie trudności, barier i wyzwań we współpracy zespołowej, a także doskonalenie kompetencji związanych z:

 • budowaniem kontaktu i dobrych relacji ze współpracownikami,
 • samoświadomością i własnym stylem komunikacyjnym,
 • poznaniem stylów komunikacyjnych współpracowników,
 • poznaniem sposobów komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości,
 • stosowaniem technik negocjacyjnych i mediacyjnych w komunikacji,
 • zarządzaniem swoimi stanami emocjonalnymi i emocjami zespołu.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Przedsiębiorcy
 • Wysoka i średnia kadra menadżerska
 • Pracownicy działów HR
 • HR Biznes Partnerzy
 • Przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji społecznych
 • Zespoły pracownicze
 • Menedżerowie
 • Przedstawiciele stowarzyszeń

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie pt. Komunikacja w zespole?

 • Szkolenie buduje pozytywne relacje w miejscu pracy.
 • Pracownicy uczą się umiejętnego wyrażania swoich myśli.
 • Wyeliminowane zostaną bariery komunikacyjne.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych jest o wiele łatwiejsze, nie prowadzi do konfliktów.
 • Zespół jest bardziej zintegrowany.
 • Widoczna jest zwiększona motywacja do działania, co odbija się na efektywności i lepszych wynikach firmy.
 • Pracownicy odkrywają nowe możliwości porozumienia z oponentami.
 • Poprawia się wydajność pracy całego zespołu.

Moje metody szkoleniowe

Prowadzę szkolenia wyłącznie metodą warsztatową, w niewielkich grupach szkoleniowych (od 8 do 16 osób), zatem grupa 12 osób wydaje się idealna. Pracuję na procesie grupowym. Wykorzystuję interakcje między uczestnikami do pogłębiania kompetencji w obszarze, w którym szkolę.

Istotne znaczenie ma dla mnie miejsce, w którym odbywają się warsztaty, ustawienie krzeseł w kręgu lub stołu w podkowę oraz nieformalny klimat.

Moje zajęcia przebiegają według cyklu, obejmującego:

 • odwołanie się do angażującego emocjonalnie wydarzenia lub historii mediacyjnej,
 • refleksję na temat tego doświadczenia,
 • wiedzę teoretyczną,
 • praktyczne zastosowanie.

Osiągam to, poprzez odgrywanie scenek z moim udziałem jako mediatora, a następnie – pomiędzy uczestnikami, jak również przeprowadzanie symulacji mediacji lub symulacji rozmowy metodą Dialogu Motywującego, obserwowanych przez uczestników.

Odwołuję się zarówno do prawej, jak i lewej półkuli mózgowej odbiorców poprzez obraz i emocje, jak również racjonalne dane, statystyki przepisy prawa, związki przyczynowo-skutkowe.

Agenda szkolenia

 • 09.00  –11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 1/2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ 2 (kontynuacja)

Szczegółowy program szkolenia Mediator wewnętrzny

Moduł 1 Osobowościowe czynniki skutecznej komunikacji

 • Style komunikacyjne
 • Typy osobowości
 • Samoświadomość
 • Diagnoza własnego stylu komunikacji i typu osobowości
 • Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości
 • Wielopokoleniowość w zespole pracowniczym
 • Wyzwania w obliczu pokolenia Z

Moduł 2 Budowanie kontaktu i zrozumienia

 • Czynniki skutecznej komunikacji
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Przestrzeń a komunikacja
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej
 • Odporność na manipulacje

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

 

Poznaj opinie uczestników szkolenia

To były dwa niezwykle inspirujące dni, które na pewno będą miały odzwierciedlenie w mojej pracy. Serdecznie polecam szkolenia prowadzone przez dr Ewę Kosowską-Korniak.

Magdalena Przybyłowska, specjalista ds. HR w Stefczyk Finanse

Dr Ewa Kosowska-Korniak potrafi zarazić pasją do mediacji. Potrafi też przekazać, nauczyć, przećwiczyć sens tego, co w mediacji jest najważniejsze w odniesieniu do pracy z ludźmi. Ewo, trafiasz w punkt i pokazujesz mediacje jako skuteczne narzędzie rozwiązywania konfliktów. Konfliktów, które zwłaszcza w miejscu pracy w rzeczywistości VUCA czy BANI są niekończące się. Pokazujesz, że konflikt może być rozwojowy, o ile wystarczająco wcześnie usprawni się komunikację

Joanna Pospieszynska-Burzynska, Experienced Manager, Instruktor, HR Analytics, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Asertywność i pewność siebie

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Praktyczne metody radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekstremalnych: trudni klienci

Dialog motywujący w biznesie