Skip to content Skip to footer

„Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator”

 Nic dodać, nic ująć. Prowadzenie mediacji to coś więcej niż tylko wiedza z zakresu przepisów prawnych regulujących mediację, komunikacji czy psychologii konfliktów.

To szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji mediacyjnych, które pozwalają przekształcić destrukcyjną i oddzielającą komunikację w rozmowę, opartą na wzajemnym zrozumieniu i możliwości dokonania samodzielnego wyboru, w zgodzie ze swoimi wartościami.

Mediator to zawód, który daje ogromne możliwości wpływania na życie innych osób, otoczenia i całych społeczności, o ile:

  • będzie to wpływ oparty na szacunku, współpracy i empatii,
  • mediator jest świadomy własnych ograniczeń, trudności i blokad wynikających ze swoich doświadczeń życiowych,
  • ma odpowiednie narzędzia do pracy z ograniczającymi przekonaniami; własnymi i stron konfliktu,
  • mediator potrafi zatroszczyć się o swoją sferę emocjonalną w związku z towarzyszeniem stronom konfliktu w bardzo trudnych emocjach,
  • mediator potrafi zbudować swój autentyczny i spójny wizerunek profesjonalnego specjalisty,
  • ma wsparcie superwizora i mentora.
ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Emocjonalne BHP

Autoprezentacja i budowanie marki osobistej

Asertywność

Dialog motywujący