Skip to content Skip to footer

Dlaczego mediator powinien mieć specjalizacje?

Prowadzenie mediacji to coś więcej niż tylko wiedza z zakresu przepisów prawnych regulujących mediację, komunikacji czy psychologii konfliktów, czyli wiedza podstawowa. Dla profesjonalnego prowadzenia mediacji w określonym obszarze i pełnego nabycia kompetencji mediator powinien uzupełnić wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne i komunikacyjne, niezbędne w problematyce, którą wybiera do dalszego rozwoju (mediacje cywilne i gospodarcze, rodzinne, pracownicze, sądowe, karne i o wykroczenia, rówieśnicze).

Celem kursów specjalistycznych jest wyposażenie mediatora w szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji mediacyjnych, które pozwalają przekształcić destrukcyjną i oddzielającą komunikację w rozmowę, opartą na wzajemnym zrozumieniu i możliwości dokonania samodzielnego wyboru, w zgodzie ze swoimi wartościami, z wykorzystaniem technik i narzędzi przydatnych w danej dziedzinie.

Ukończenie co najmniej jednego kursu specjalistycznego jest niezbędnym warunkiem otrzymania rekomendacji O-media.

Kształcenie mediatorów wewnętrznych w organizacji

Wewnętrzny mediator pomaga rozwiązywać konflikty już na wczesnym etapie, zanim dojdzie do eskalacji.

Szkolenia dla osób, które chcą kształcić się na własną rękę

Kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów w zespole przydają się na wielu stanowiskach.

Szkolenie dla mediatorów

Możesz wyspecjalizować się w rozwiązywaniu konfliktów różnego typu: konfliktów rodzinnych, gospodarczych, wewnątrz organizacji itd.

Indywidualne wsparcie mediatora w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych

Usługa może być połączona z warsztatami ze współpracy w zespole — dla danego działu lub grupy, w której wystąpił konflikt.

Poznaj nasze metody szkoleniowe

Prowadzimy szkolenia wyłącznie metodą warsztatową, w niewielkich grupach szkoleniowych, pracując na procesie grupowym. Wykorzystujemy interakcje między uczestnikami do pogłębiania kompetencji w obszarze, w którym szkolimy.

Istotne znaczenie ma dla nas miejsce, w którym odbywają się warsztaty, ustawienie krzeseł w kręgu lub stołu w podkowę oraz nieformalny klimat.

Zajęcia przebiegają według cyklu, obejmującego:

  • odwołanie się do angażującego emocjonalnie wydarzenia lub historii mediacyjnej
  • refleksję na temat tego doświadczenia
  • wiedzę teoretyczną
  • praktyczne zastosowanie

Osiągamy to, poprzez odgrywanie scenek z udziałem trenerów jako mediatorów, a następnie – pomiędzy uczestnikami, jak również przeprowadzanie symulacji mediacji, symulacji rozmowy metodą Dialogu Motywującego i innych ćwiczeń, obserwowanych przez uczestników.

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje pracownicze sądowe

Mediacje rówieśnicze

Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacje rodzinne

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia