Skip to content Skip to footer

Mediacje rówieśnicze — opis szkolenia

Jeśli masz poczucie, że konfliktów w szkole jest coraz więcej, a dotychczasowe metody, czyli system kar i nagród przestał się sprawdzać, to znaczy, że jesteś gotów na szkolenie specjalistyczne z mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych oraz nieletnich sprawców czynu karalnego.

Otrzymasz przydatne narzędzia mediacyjne, które sprawdzą się w pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz nauczysz się, jak zapobiegać eskalacji konfliktów i zachowań agresywnych. Poznasz strategie radzenia sobie z konfliktem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej – charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Warsztaty przygotowują do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w konfliktach rówieśniczych oraz konfliktach szkolnych z uwzględnieniem spraw nieletnich.

Cel szkolenia

Osoba kończąca szkolenie, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w szkole.

Może pełnić rolę mediatora szkolnego oraz opiekuna Szkolnego Koła Mediacji Rówieśniczych, poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczych, w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej z młodzieżą, psychologii konfliktu w szkole, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji oraz umiejętności postępowania z trudnym rodzicem. Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie symulacji mediacji rówieśniczych i procesu budowania zrozumienia między jednostkami i grupami.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dyrektorów szkół
 • pracowników wydziałów oświaty i kuratorium oświaty
 • nauczycieli
 • pedagogów szkolnych
 • psychologów
 • kuratorów sądowych
 • funkcjonariuszy służby więziennej
 • mediatorów po kursie podstawowym, którzy chcą się specjalizować w sprawach konfliktów rówieśniczych

Czego nauczysz się podczas szkolenia Mediacje rówieśnicze?

Nauczysz się:

 • jak przeprowadzić diagnozę konfliktu z uwzględnieniem wiedzy z psychologii rozwojowej,
 • jak budować równowagę stron w procesie mediacji,
 • jak przeprowadzić proces mediacji krok po kroku,
 • jak założyć i poprowadzić Koło Mediacji Rówieśniczej,
 • jak sporządzać dokumenty mediacyjne.

Poznasz:

 • role pełnione w grupie w sytuacjach konfliktowych,
 • emocje dorosłych i emocje małoletnich w konflikcie i w mediacji,
 • uwarunkowania prawne mediacji rówieśniczych i szkolnych,
 • prawne aspekty spraw nieletnich sprawców czynu karalnego.

Zyskasz:

 • gotowe wzory dokumentów i ugód mediacyjnych,
 • wyjątkową atmosferę szkolenia i integrację grupy uczestników,
 • dostęp do platformy e-learningowej i filmów szkoleniowych,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wraz z informacją o programie szkolenia, liczbie godzin, osobach prowadzących szkolenie i wyniku zaliczenia.

Agenda szkolenia

 • 9.00 -11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ 3

Organizacja szkolenia

 • Szkolenie trwa 4 dni, od godz. 9.00 do 16.00. Odbywa się stacjonarnie lub online [na żywo].
 • Uczestnik część materiału otrzymuje do realizacji za pomocą platformy online (praca własna).
 • Łącznie kurs obejmuje 60 godzin.

Szczegółowy program szkolenia Mediacje rówieśnicze

Moduł 1 Istota mediacji rówieśniczych

 • Strategie radzenia sobie z konfliktem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej – charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju małoletnich i nieletnich
 • Działania grupy w konflikcie
 • Style zarządzania klasą lub grupą, a aspekty kreowania konfliktu; role pełnione w grupie w sytuacjach konfliktowych
 • Charakterystyka konfliktów indywidualnych i grupowych; charakterystyka konfliktu w sieci – style zachowań małoletnich/ nieletnich w sieci
 • Style komunikacji w tym: dorosły-małoletni/nieletni, nierównowaga stron (ze względu na wiek, ze względu na stanowisko)
 • Emocje dorosłych i emocje małoletnich/nieletnich w konflikcie i mediacji

Moduł 2 Zmiany kulturowe w szkole, a mediacje

 • Komunikacja między jednostką a grupą; budowanie równowagi stron język komunikacji z uwzględnieniem wieku małoletnich i nieletnich
 • Techniki komunikacji w pracy z małoletnimi i nieletnimi m.in. metafora, obraz, odwrócenie ról
 • Miejsce mediacji w podstawach programowych, wprowadzanie mediacji do placówek szkolno-wychowawczych, zmiana kulturowa w szkole niezbędna do wprowadzenia mediacji
 • Uwarunkowania prawne mediacji rówieśniczych i szkolnych. Współpraca mediatora z przedstawicielami szkoły, przedstawicielami prawnymi/rodzicami
 • Uwarunkowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • Miejsce mediacji w podstawach programowych, wprowadzanie mediacji do placówek szkolno- wychowawczych
 • Zmiana kulturowa w szkole niezbędna do wprowadzenia mediacji

Moduł 3 Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach szkolnych i rówieśniczych

 • Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
 • Zasady mediacji
 • Etapy mediacji
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Sposoby prowadzenia mediacji
 • Monolog mediatora
 • Symulacja mediacji z udziałem trenera
 • Symulacje mediacji między uczestnikami

Moduł 4 Psychologiczne mechanizmy powstawania konfliktów w szkole Mediacja pracownicza w praktyce

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
 • Dynamika konfliktu w szkole
 • Rodzaje konfliktu w szkole (uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel; nauczyciel-rodzic; nauczyciel-nauczyciel)
 • Diagnoza konfliktu
 • Interwencje w konflikt
 • Zarządzanie konfliktem

Moduł 5 Strategie rozwiązywania konfliktów. Trening mediacji. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji

 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
 • Docieranie do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Różnice między stanowiskiem a interesem
 • Modele prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych i w konfliktach rówieśniczych
 • Symulacje wraz z przygotowaniem dokumentacji z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i nieletnich

Moduł 6 Trening umiejętności i technik mediacyjnych w sprawach szkolnych i rówieśniczych

 • Prowadzenie wstępnych spotkań
 • Nawiązanie kontaktu
 • Ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
 • Wspieranie uczestników w mediacji
 • Poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego prowadzenia mediacji rówieśniczych, pod okiem opiekuna
 • Współpraca z trudnym rodzicem i opiekunem
 • Zagadnienia etyki zawodowej i standardy mediatora

Moduł 7 Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji

 • Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Wzory dokumentów mediacyjnych, ich skutki prawne, zasady redagowania:
  • ugoda zawarta przed mediatorem
  • protokół z przebiegu mediacji

Moduł 8 Uwarunkowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

 • Podstawa kierowania do mediacji – zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • Rodzaje środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przeciwdziałania przestępczości nieletnich
  • przykłady przestępstw popełnianych przez nieletnich
  • przykłady wykroczeń popełnianych przez nieletnich
 • Zasada ustalenia wynagrodzenie mediatora
 • Umiejętność przygotowania dokumentów mediatora
 • Protokół, ugoda, wnioski stron, wnioski mediatora, RODO

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Certyfikat ukończenia szkolenia “Mediacje rówieśnicze”.
 • Wsparcie po szkoleniu: 1 godzina konsultacji online.
 • Skrypt, materiały do ćwiczeń.
 • Roczny dostęp do platformy e-learningowej.

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

Najbliższe szkolenia

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Techniki mediacyjne, czyli aktywne słuchanie, parafrazowanie, dowartościowywanie, czy umiejętne zadawanie pytań otwartych są bardzo potrzebne nie tylko we współczesnym świecie, codziennym życiu, ale są również przydatne w pracy nauczyciela. 

Dobry nauczyciel, to taki, który potrafi aktywnie słuchać, ponieważ często jest jedną z pierwszych, najbliższych dorosłych osób, któremu dziecko/nastolatek może zaufać na tyle, 

by opowiedzieć o swoich problemach. Ponadto, szkoła to miejsce, gdzie codziennie dochodzi do różnych konfliktów. Nauczyciel, który jest mediatorem, lub posiada zdolności mediacyjne, potrafi dostrzec konflikty, zaproponować możliwość mediacji i w efekcie nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. Uczniowie czują się wtedy zaopiekowani, wysłuchani, mogą zwentylować swoje emocje w bezpiecznej, poufnej przestrzeni. 

Na mediacjach z rówieśnikami, uczniowie potrafią bardziej zrozumieć motywy działania i poznać swoje potrzeby. Co ważne, uczą się prawidłowej komunikacji i nazywania swoich uczuć.

Poznanie mediacji rówieśniczych bardzo pomogło mi w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Poprawiły moje relacje z uczniami, współpracownikami i ułatwiło prowadzenie rozmów oraz rozwiązywanie konfliktów”. 

Anna Jędrzejewska, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje pracownicze sądowe

Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacje rodzinne

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia