Skip to content Skip to footer

Najbliższe szkolenia

Mediacje rodzinne — opis szkolenia

Rodzina to ostoja i azyl bezpieczeństwa, wsparcie i opieka, ale gdy związek się kończy lub totalnie rozpada, pojawiają się najbardziej negatywne aspekty konfliktu. Zamiast troski i zrozumienia są wymagania, oczekiwania, próby manipulacji, przerzucanie odpowiedzialności i dużo trudnych emocji. Rodzina w kryzysie potrzebuje profesjonalnej pomocy, by przejść przez ból rozstania z troską o wspólne dzieci i ich przyszłość.

Przekierowanie negatywnych działań odwetowych w przyszłą współpracę i dostrzeżenie korzyści z utrzymywania dobrych relacji jest zadaniem bardzo satysfakcjonującym, ale trudnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz dobrego przygotowania, które zapewnia ten kurs.

Warsztaty są skierowane do mediatorów, którzy chcą pracować z rodziną w kryzysie związanym z rozstaniem (mediacje okołorozwodowe) oraz do specjalistów, na co dzień zajmujących się osobami w kryzysie emocjonalnym, do poszerzenia kompetencji zawodowych o umiejętność prowadzenia mediacji.

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do pełnienia roli mediatora rodzinnego. Osoba kończąca szkolenie, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do przeprowadzania mediacji rodzinnych, zarówno ze zlecenia sądu, jak i na wniosek zainteresowanego uczestnika konfliktu, lub na podstawie umowy obu stron. Wymaga to ukończenia wcześniej kursu bazowego „Szkoła Mediacji” i w przypadku mediacji sądowych, wpisu na listę stałych mediatorów.

Osoby, które z racji wykonywanego zawodu (psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, adwokat, radca prawny, pedagog, kurator sądowy) na co dzień pracują z rodzinami w kryzysie, szkolenie wyposaża w nowe kompetencje, pozwalające wzbogacić warsztat zawodowy o prowadzenie mediacji na wniosek zainteresowanego uczestnika konfliktu, lub na podstawie umowy obu stron.

Program szkolenia skupia się na problematyce rozwodów i ich konsekwencji. Obejmuje zarówno psychologiczno-komunikacyjne aspekty mediacji, jak i aspekty prawne, dzięki czemu uczestnicy zyskują gotowe wzory dokumentów mediacyjnych, przykłady ugód rodzinnych, konsultację online i wsparcie w samodzielnym prowadzeniu mediacji rodzinnych.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • mediatorów po szkoleniu bazowym, którzy chcą specjalizować się w prowadzeniu mediacji rozwodowych
 • psychologów, psychoterapeutów
 • terapeutów rodzinnych i małżeńskich
 • coachów
 • kuratorów sądowych
 • pedagogów
 • adwokatów
 • radców prawnych
 • nauczycieli

Czego nauczysz się podczas szkolenia Mediacje rodzinne?

Nauczysz się:

 • jak przeprowadzić diagnozę konfliktu z uwzględnieniem wiedzy z psychologii rozwojowej,
 • jak przeprowadzić diagnozę konfliktu rodzinnego z uwzględnieniem wiedzy z psychologii rozwojowej,
 • jak zrozumieć postawę, zachowania i emocje uczestników konfliktu rodzinnego,
 • jak zrozumieć swoje emocje i doświadczenia osobiste w prowadzeniu mediacji lub decyzji o odmowie poprowadzenia mediacji w danej sprawie,
 • jak pracować z przekonaniami stron w procesie budowania zrozumienia,
 • jak odkryć manipulację i jak się przed nią bronić,
 • jak zdiagnozować konflikt relacji i co z nim dalej zrobić,
 • jak przeprowadzić proces mediacji krok po kroku,
 • jak sporządzać dokumenty mediacyjne, w tym ugodę, w sprawie rozwodowej, w opiece naprzemiennej, w sprawie alimentów i kontaktów.

Poznasz:

 • techniki docierania do potrzeb i wspierania stron w podjęciu ich autonomicznej decyzji,
 • techniki poszerzania perspektywy i problemowego spojrzenia na konflikt,
 • techniki pracy z emocjami, budowania zrozumienia i stopnia zaufania wystarczającego do podpisania ugody,
 • prawne aspekty mediacji rodzinnych i sposoby rozpoczęcia wykonywania zawodu mediatora rodzinnego.

Agenda szkolenia

 • 9.00 -11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ 3

Organizacja szkolenia

 • Szkolenia trwa 3 dni, od godz. 9.00 do 16.00.
 • Odbywa się stacjonarnie lub online [na żywo].
 • Dodatkowo 2 dni szkolenia to praca własna uczestnika na platformie online (łącznie 16 godz.).
 • Po zakończeniu pracy własnej przysługuje Ci konsultacja online (2 godziny).
 • Łącznie kurs obejmuje 60 godzin.
 • W ramach kursu otrzymujesz dostęp do nagrań na platformie online do pracy własnej.

Szczegółowy program szkolenia Mediacje rodzinne

Moduł 1
Specyfika konfliktu rodzinnego.

 • Rodzina jako system (ujęcie funkcjonalne i systemowe)
 • Zachowania stron w konflikcie
 • Typy rodzin; stresory pionowe i poziome w rodzinie, typologia konfliktów rodzinnych
 • Kryzys w rodzinie jako zjawiska normatywne
 • Przyczyny i skutki kryzysu w rodzinie, potrzeby jawne i ukryte stron
 • Gotowość stron do podjęcia mediacji

Moduł 2
Samoświadomość mediatora

 • Przekonania osobiste, stereotypy, doświadczenia osobiste
 • Narzędzia do samooceny swojej bezstronności
 • Radzenie sobie z emocjami stron
 • Manipulacje stron i sposoby przeciwdziałania
 • Nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
 • Psychologia komunikacji w konflikcie rodzinnym, kwadrat wypowiedzi Schulza von Thuna
 • Przeciwskazania do mediacji
 • Mediacja, a inne formy pomocy rodzinie
 • Współpraca mediatora z innymi specjalistami

Moduł 3
Mediacja rozwodowa

 • Rola mediatora w sprawach rozwodowych, z uwzględnieniem dobra dziecka
 • Fazy procesu rozstawania się (etapy rozwodu)
 • Zrozumienie stron w rozwodzie
 • Obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
 • Postawa osoby, która inicjuje rozwód
 • Postawa osoby, która czuje się porzucona
 • Mediacje w przedmiocie podziału majątku, treść ugody, współpraca z notariuszem
 • Umowne mediacje rodzinne
 • Zatwierdzanie ugód z umownej mediacji rodzinnej

Moduł 4
Rozwód oczami dziecka

 • Potrzeby i reakcje dzieci w sytuacji rozstania rodziców w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
 • Dobro dziecka w mediacji rodzinnej
 • Techniki wprowadzania perspektywy dzieci do mediacji; sposoby włączania dzieci do mediacji, za i przeciw, warunki bezpośredniego udziału dzieci w mediacjach
 • Modele opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców:
  • ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
  • opieka naprzemienna
  • ustalenie alimentów

Moduł 5
Przebieg mediacji rodzinnej

 • Rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
 • Spotkania indywidualne i spotkania wspólne
 • Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie:
  • techniki docierania do potrzeb stron mediacji i innych osób, których dotyka konflikt (dzieci, nowi partnerzy, dziadkowie),
  • techniki pracy z emocjami; blokady w zawarciu porozumienia (np. poczucie krzywdy, „diabelskie koło”, szkodliwe przekonania) i mechanizmy ich działania. Rola emocji i pracy z nimi w procesie mediacji,
  • techniki wspierające odnajdywanie potrzeb na poziomie podjęcia decyzji o rozstaniu czy pojednaniu, o sposobie rozstania (separacja/rozwód) i techniki sprzyjające przejściu z relacji partnerskich/małżeńskich na relacje rodzicielskie (techniki normalizacji, przedefiniowania, uwspólniania),
  • techniki budujące problemowe spojrzenie – od żądania i zarzutu do rozwiązania; odpowiedzialność rodzicielska.
 • Poszukiwanie rozwiązań

Moduł 6
Trening mediacji rodzinnej

 • Symulacja mediacji: (trener)
  mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa
 • Symulacje mediacji w sprawach opiekuńczych dotyczących dzieci, alimentów, podziału majątku (uczestnicy)
 • Superwizja zastosowanych technik mediacyjnych

Moduł 7
Prawne aspekty mediacji

 • Podstawowe instytucje prawa cywilnego:
  • zdolność́ do czynności prawnych
  • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (małoletniego)
  • reprezentacja, pełnomocnicy
 • Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych
  • prawa i obowiązki małżonków
  • rozwiązanie małżeństwa przez rozwód
  • separacja formalna
  • zasady podziału majątku wspólnego
  • alimentacja
  • władza rodzicielska
  • prawo dzieci do kontaktów z rodzicami i innymi członkami rodziny
 • Rodzaje mediacji rodzinnej z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia
 • Obszary/przedmiot mediacji w sprawach rodzinnych w tym mediacja pojednawcza
 • Modele prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych – okoliczności wpływające na wybór dokonywany przez mediatora

Moduł 8
Dokumenty mediacyjne, ich skutki prawne, zasady redagowania

 • Ugoda zawarta przed mediatorem
 • Porozumienie rodzicielskie/ plan wychowawczy
 • Porozumienie np.: dotyczące zasad podziału majątku
 • Protokół z przebiegu mediacji
 • Wnioski stron o przedłużenie terminu zakończenia postępowania mediacyjnego
 • Wniosek mediatora o przyznanie przez sąd wynagrodzenia
 • Koszty mediacji

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Mediacje rodzinne”.
 • Wsparcie po szkoleniu: 2 godziny konsultacji online.
 • Skrypt, materiały do ćwiczeń.
 • Roczny dostęp do platformy e-learningowej.

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

 

Najbliższe szkolenia

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Bardzo polecam szkolenie z mediacji rodzinnych u Ewy. Ewa jest fascynującą osobą, a wiedzę przekazuje w taki sposób, że chciałoby się ją chłonąć w jej towarzystwie przez całe dnie. Szkolenie oprócz niezbędnej zawartości teoretycznej, daje dużą dawkę wiedzy praktycznej, którą można razem z Ewą od razu przećwiczyć. Formuła on-line doskonale się sprawdziła – miałam poczucie bliskiego kontaktu z Ewą, która błyskawicznie reagowała na zadawane na czacie pytania i udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Nie mogę się doczekać kolejnego szkolenia z Ewą.

Iwona Zygmunt-Kamińska, adwokat

Ewa pokazała nam, jak w bardzo profesjonalny sposób można bawić się mediacjami, a przez mediację poznać siebie.

Magdalena Cegłowska

Ewa potrafi tak zmobilizować grupę do ćwiczeń, jak nikt inny. Nie czułam żadnego stresu ani wstydu, kiedy wyrażałam swoje zdanie. Poza tym nosi sztos stylówki. Życzę, aby każdy mógł poznać Ewę.

Dominika Kroker

Ewa jest wspaniałą prowadzącą, posiada ogromną wiedzę i kompetencje, które potrafi w prosty i dostępny sposób przekazać. Jej osobowość powoduje, że z zajęć wychodzę z wiatrem w żaglach i z nowymi przyjaciółmi.

Ewa Wiśniewska

Pobudza do intensywnego myślenia na różnych płaszczyznach. Metody Ewy pomagają zgłębić temat i dostrzec problem z perspektywy różnych osób.

Katarzyna Kożuszko

Ewa jako szkoleniowiec jest inspirująca, a zajęcia są bardzo dynamiczne i praktyczne.

Basia Marusiak

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje pracownicze sądowe

Mediacje rówieśnicze

Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia