Skip to content Skip to footer

Mobbing w miejscu pracy — opis szkolenia

Mobbing jest zjawiskiem negatywnym i niepożądanym, jednakże samo pojęcie mobbingu bywa nadużywane lub błędnie interpretowane.

Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać mobbingowi niż przeciwdziałać jego skutkom, uruchamiać wewnętrzne postępowania antymobbingowe i tracić energię na procesy sądowe.

Szkolenie, prowadzone w warsztatowej formie, pozwala rozpoznać zachowania, które mogą być uznane za mobbing oraz pokazuje, jak wyeliminować lub zminimalizować ryzyko zachowań związanych z mobbingiem, z wykorzystaniem mediacji.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, który musi wykazać, że podjął działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Jeśli to zaniedba, musi się liczyć z ryzykiem wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania. Po ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o kosztach sądowych (wrzesień 2023) ryzyko jest tym większe, że pracownik nie będzie musiał wpłacać opłaty sądowej od pozwu, niezależnie od wysokości dochodzonej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Cel szkolenia

Szkolenie stanowi uzupełnienie szkolenia „Mediacje w miejscu pracy. Mediacje między pracownikami, działami, zespołami” oraz „Narzędzia mediatora wewnętrznego” o aspekty prawne, związane z mobbingiem, w kontekście prowadzenia mediacji.

Szkolenie wyposaża uczestników zarówno w wiedzę o mobbingu, jak i cenne narzędzia mediacyjne, pozwalające zapobiegać mobbingowi w drodze mediacji. Szkolenie może mieć formę warsztatów lub zostać nagrane w formie webinaru dla pracowników.

Szkolenie jest elementem polityki przeciwdziałania mobbingowi, a jego celem jest pokazanie pracownikom, na czym polega mobbing, jak eliminować niepożądane zachowania i kształtować oparte na współpracy relacje wewnątrz zespołu. Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie mobbingu na przykładzie case study oraz zaprezentowanie mediacji pracowniczych jako metody skuteczniejszej niż wewnętrzna procedura antymobbingowa.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Przedsiębiorcy, wysoka i średnia kadra menadżerska,
 • Pracownicy działów HR, HR Biznes Partnerzy
 • Przedstawiciele instytucji samorządowych
 • Zespoły pracownicze
 • Menedżerowie, przedstawiciele firm i stowarzyszeń, pracownicy urzędów, działacze społeczni

Czego nauczysz się podczas szkolenia Mediacje w miejscu pracy?

Nauczysz się:

 • Czym jest mobbing i dlaczego trzeba mu przeciwdziałać?
 • Jak zidentyfikować co jest, a co nie jest mobbingiem, by nie uruchamiać przedwcześnie procedury antymobbingowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność mobbera, a jaka przedsiębiorstwa?
 • Jak eliminować niepożądane zjawiska z wykorzystaniem mediacji w miejscu pracy?
 • Czym jest wewnętrzna procedura antymobbingowa?
 • Jak wprowadzić mediację jako element poprzedzający formalne wszczęcie procedury antymobbingowej?
 • Jak zapobiegać ryzyku odpowiedzialności odszkodowawczej za mobbing?

Poznasz:

 • Kryteria rozpoznawania mobbingu
 • Emocjonalne aspekty mobbingu
 • Sposoby rozpoznawania manipulacji w postępowaniu mobbingowym
 • Sposoby rozmawiania ze stronami konfliktu o szerokim kontekście mobbingu

Agenda szkolenia

 • 09.00  –11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ 2 (kontynuacja)

Organizacja szkolenia

Jeden dzień, od godz. 9.00 do 15.00

Stacjonarnie/online

W miejscu wskazanym przez Klienta

Szczegółowy program szkolenia Mobbing w miejscu pracy

Moduł 1 Specyfika postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy

 • Definicja sporów pracowniczych (indywidualne, zbiorowe, organizacyjne)
 • Czym jest mobbing i jak go rozpoznać?
 • Cechy charakterystyczne mobbingu według Heinza Leymana
 • Rodzaje mobbingu
 • Mobbing w kodeksie pracy i prawie unijnym
 • Charakterystyka mobbera i osoby mobbingowanej
 • Zachowania i relacje w zespole pracowniczym wskazujące na istnienie mobbingu
 • Mobbing a asertywność, kontrola, nadzór, wymagania wobec pracowników

Moduł 2 Aspekty formalne i prawne mediacji pracowniczej

 • Wszczęcie mediacji
 • Działania praktyczne z zakresu codziennego zarządzania
 • Działania komunikacyjne
 • Działania poprawiające kulturę pracy
 • Reagowanie na zachowania osób przejawiających tendencję do bycia mobberem.

Moduł 3 Procedury i przebieg mediacji pracowniczych

 • Aspekty podatkowe i z ubezpieczeń́ społecznych związane z treścią̨ ugody mediacyjnej
 • Procedura antymobbingowa – cel, zakres, sposób regulacji
 • Komisja antymobbingowa
 • Mediacje jako nieformalny sposób zapobiegania niepożądanym zjawiskom
 • Umiejscowienie mediacji w wewnętrznych procedurach
 • Narzędzia i techniki mediacyjne do stosowania na co dzień
 • Struktura rozmowy mediacyjnej w 6 krokach i symulacja mediacji w sprawie o mobbing na podstawie case study.

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Wsparcie po szkoleniu, 1 godzina konsultacji online
 • Certyfikat
 • Skrypt, materiały do ćwiczeń

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Firma Answear.com S.A. skorzystała z usług trenera Ewy Kosowskiej-Korniak w ramach trzygodzinnego webinaru „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”. Webinar został oceniony przez uczestników jako superwebinar, który usystematyzował wiedzę, bardzo fajne szkolenie, którego dobrze się słuchało, czytelny i konkretny. Część uczestników zadeklarowała, że na pewno będzie do niego wracać, został bowiem nagrany i udostępniony naszym pracownikom na platformie e-learningowej. Wiedza przedstawiona przez Panią Ewę miała usystematyzowany charakter. Poruszane były elementy teoretyczne i prawne, ale w ujęciu praktycznym”. Trenerka mówiła także szeroko o komunikacji w organizacji, co mocno wspierało zrozumienia pojęcia konfliktów w miejscu pracy.   Karolina Zygmunt-Glaba Dyrektor Personalny Answear.com S.A.  

Karolina Zygmunt-Glaba, Dyrektor Personalny Answear.com S.A.

„Miałam przyjemność uczestniczyć w warsztacie prowadzonym przez dr Ewę Kosowska-Korniak. Jestem pod ogromnym wrażeniem Jej wiedzy, doświadczenia oraz sposobu w jaki dzieliła się tą wiedzą z nami. To, co zaprezentowała podczas szkolenia było odpowiedzią na nasze potrzeby i wzbogaciło naszą wiedzę oraz umiejętności w zakresie mediacji. Była również przestrzeń do zadawania pytań i dyskusji. Serdecznie polecam”.

Marzena Kornata, trener wewnętrzny, coach, Nationale Nederlanden

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje w miejscu pracy

Narzędzia mediatora wewnętrznego