Skip to content Skip to footer

Szkolenie zespołu to inwestycja

Chcesz zbudować zgrany zespół, który jest zaangażowany w swoją pracę, wie, jak odnaleźć się w konfliktowej sytuacji i sprawnie komunikuje się zarówno z klientami, jak i wewnętrznie?

Oferujemy program kompleksowego wsparcia dla firm i instytucji w zakresie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, czyli mediacji pracowniczych tj. mediacji między pracownikami, zespołami i działami.

Poznaj nasze metody szkoleniowe

Prowadzimy szkolenia wyłącznie metodą warsztatową, w niewielkich grupach szkoleniowych, pracując na procesie grupowym. Wykorzystujemy interakcje między uczestnikami do pogłębiania kompetencji w obszarze, w którym szkolimy.

Istotne znaczenie ma dla nas miejsce, w którym odbywają się warsztaty, ustawienie krzeseł w kręgu lub stołu w podkowę oraz nieformalny klimat. Zajęcia przebiegają według cyklu, obejmującego:

  • odwołanie się do angażującego emocjonalnie wydarzenia lub historii mediacyjnej
  • refleksję na temat tego doświadczenia
  • wiedzę teoretyczną
  • praktyczne zastosowanie

Osiągamy to, poprzez odgrywanie scenek z udziałem trenerów jako mediatorów, a następnie – pomiędzy uczestnikami, jak również przeprowadzanie symulacji mediacji, symulacji rozmowy metodą Dialogu Motywującego i innych ćwiczeń, obserwowanych przez uczestników.