Skip to content Skip to footer

Akademia Mediatora to program kompleksowego kształcenia mediatorów i wsparcia na każdym etapie ich kariery.

Celem Akademii Mediatora jest profesjonalizacja usług i możliwość rozwoju kompetencji w wybranej specjalizacji i optymalnym dla siebie kierunku.

Mediator to zawód, który poprzez umiejętne rozwiązywanie konfliktów, daje ogromne możliwości wpływania na życie innych osób, otoczenia i całych społeczności, o ile:

 • będzie to wpływ oparty na szacunku, współpracy i empatii.
 • mediator jest świadomy własnych ograniczeń, trudności i blokad wynikających ze swoich doświadczeń życiowych.
 • ma odpowiednie narzędzia do pracy z ograniczającymi przekonaniami; własnymi i stron konfliktu.
 • mediator potrafi zatroszczyć się o swoją sferę emocjonalną w związku z towarzyszeniem stronom konfliktu w bardzo trudnych emocjach.
 • mediator potrafi zbudować swój autentyczny i spójny wizerunek profesjonalnego specjalisty.
 • ma wsparcie superwizora i mentora.

Akademia mediatora to program profesjonalizacji usług mediacyjnych, skierowany  do osób, które:

 • funkcjonują już w sferze mediacji, ale brak im odpowiedniego wsparcia, ukierunkowania, praktyki.
 • myślą o zawodzie mediatora lub stawiają w nim pierwsze kroki.
 • mają za sobą szkolenie bazowe mediatorów i nie wiedzą, co dalej.

Warunkiem przystąpienia do programu jest ukończenie szkolenia bazowego Szkoła Mediacji lub szkolenia specjalistycznego w wybranym obszarze specjalizacji.

kompleksowe kształcenia mediatorów

Ścieżka kształcenia mediatorów

Szkoła Mediacji – szkolenie podstawowe

Jeśli zastanawiasz się nad zdobyciem nowych kompetencji zawodowych, czujesz, że temat mediacji jest Ci bliski
poznaj ofertę

Szkolenia specjalistyczne

Przezwyciężenie trudności, barier i wyzwań we współpracy zespołowej.
poznaj ofertę

Mentoring, staże mediacyjne

Wzmocnienie kompetencji asertywności i poczucia pewności siebie.
poznaj ofertę

Rozwój mediatora

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator
poznaj ofertę
Ścieżka kształcenia mediatorów

Ścieżka 1

01

W Szkole Mediacji O-media w miłej, entuzjastycznej atmosferze zdobędziesz bogatą wiedzę o mediacji i co najważniejsze, konkretne umiejętności mediacyjne, wraz z wskazaniem dalszych kroków i działań w celu rozpoczęcia praktyki mediacyjnej.

02

Kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów w zespole przydają się na wielu stanowiskach..

03
04

Możesz wyspecjalizować się w rozwiązywaniu konfliktów w miejscach pracy..

05

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator.

Ścieżka kształcenia mediatorów

Ścieżka 2

Studia podyplomowe z mediacji „Mediacje sądowe i pozasądowe” pod patronatem O-media i według naszego autorskiego programu. Studia trwają dwa semestry (1 rok), obejmują swoim programem zakres wszystkich kursów specjalistycznych O-media.

Proces kształcenia przebiega w jednej zintegrowanej grupie, odbywa się stacjonarnie na renomowanej uczelni Uniwersytet WSB Merito (dawna Wyższa Szkoła Bankowa) we Wrocławiu, Warszawie i Opolu.  Jest oparty na procesie grupowym i odbywa się w formie warsztatowej, opartej na ćwiczeniach i symulacjach. Zajęcia prowadzą trenerzy związani z O-media, będący równocześnie doświadczonymi mediatorami. Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Ewa Kosowska-Korniak.

O-media jest patronem dwóch kierunków studiów:

 • Mediacje sądowe i pozasądowe:
 • Dialog motywujący

Absolwenci studiów otrzymują:

 • rekomendację, ułatwiającą wpis na listę mediatorów
 • możliwość uczestnictwa w kursach rozwojowych na preferencyjnych warunkach
 • możliwość uczestnictwa w indywidualnym programie mentoringu
 • możliwość odbycia stażu mediacyjnego
 • możliwość dożywotniego uczestnictwa w zamkniętej grupie internetowej Akademia O-media, oferującej stałe wsparcie, konsultacje online i dostęp do bazy wiedzy, w tym gotowych materiałów.