Skip to content Skip to footer

Łatwo jest odmówić, gdy spełnienie czyjejś prośby lub życzenia jest niemożliwe z obiektywnych i niezależnych od nas przyczyn. Odpowiadamy wtedy nie, ponieważ nie mogę i podajemy stosowne argumenty.

Znacznie trudniej jest odmówić, gdy możemy spełnić prośbę, ale swoim kosztem. Kosztem swoich uczuć i potrzeb, kosztem swojego czasu. Kosztem swoich dążeń, planów oraz interesów.

Kontynuujemy temat asertywności, omawiając przydatne techniki, które pomagają odmawiać bez poczucia winy.

Jeśli chcesz trenować asertywność w sposób praktyczny, zapraszam Cię na warsztaty praktyczne „Trening asertywności”.

 

Listen to "Jak odmawiać bez poczucia winy?quot; on Spreaker.

 

Inspiracje:

  1. Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski, Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wyd. II, 2013.

 

Trening asertywności online – zapisz się na szkolenie.