Skip to content Skip to footer

Czego ludzie potrzebują, żeby dokonać zmiany?

Decydujące dla motywowania ludzi, by chcieli się zmieniać, jest poczucie własnej wartości, ale także poczucie, że życie będzie lepsze, jeśli dokonają zmiany niezdrowych nawyków, nieefektywnych sposobów spędzania czasu, niesatysfakcjonującej pracy.

Równie ważne jest poczucie własnej sprawczości, przekonanie o samoskuteczności oraz poznanie innych niż dotychczas stosowane sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Kontynuujemy temat Dialogu Motywującego, rozpoczęty w odcinku 10, by pokazać, że napędem do podjęcia wysiłku i działania w kierunku wprowadzenia zmiany jest wewnętrzna motywacja. By ją wzbudzić, powinniśmy wysłuchać rozmówcy w sposób aktywny, a to oznacza zawieszenie własnych myśli, uczuć, ocen i sądów.

By w pełni zrozumieć drugiego człowieka, powinniśmy słuchać empatycznie, tak by wejść w jego położenie. Powinniśmy także poznać wartości i cele drugiej osoby, by zrozumieć, co uważa za ważne i co ją motywuje, a także dowartościować tę osobę, odkrywając w niej „kruszyny złota”, których sobie do tej pory nie uświadamiała.

Rozmowa w duchu Dialogu Motywującego jest bardzo skuteczna, jak pokazują wyniki badań już nawet kilka 15-miutowych sesji zwiększa efektywność wdrażania zmian o 64 procent.

 

Listen to "Co motywuje ludzi?quot; on Spreaker.

 

Inspiracje:

1.    William R. Miller, Stephen Rollnick, Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.