Skip to content Skip to footer

Jeśli próbujesz kogoś motywować do zmiany, mówiąc: „dasz radę, zobacz, mnie się udało” nie zdziw się, jeśli nie zobaczysz trwałych efektów. Motywacja, by była naprawdę skuteczna, powinna wypływać z wnętrza człowieka.

Skuteczną metodą motywowania do zmiany jest Dialog Motywujący, wykorzystywany w poradnictwie i biznesie, którego efektywność została potwierdzona tysiącami badań. Podstawowe założenie tej metody mówi, że klient jest zdolny do zmiany, dysponuje własnymi pomysłami na rozwiązanie problemu i jest ekspertem od swojego życia. W sesji Dialogu Motywującego spotyka się zatem dwoje ekspertów, a ich relacja jest oparta na szacunku, empatii, współpracy i partnerstwie.

Odruch do naprawiania drugiego człowieka, zwłaszcza jeśli mamy wrażenie, że zabłądził, wydaje się czymś naturalnym, ale nie jest dobry. Wielu praktyków ma skłonność do aktywnego naprawiania problemów w życiu innych ludzi, co w rezultacie zmniejsza prawdopodobieństwo zmiany. Odruch ten powstaje oczywiście z chęci niesienia pomocy, ale nie uwzględnia potencjalnej ambiwalencji, czyli tego, że z jednej strony chcę zmienić niedobre nawyki, porzucić uzależnienie, albo podjąć nowe wyzwanie zawodowe, a z drugiej strony jest mi dobrze tak, jak jest.

Dialog Motywujący to podążanie za człowiekiem, w duchu akceptacji, bo „każdy człowiek może zabłądzić”. Rzeczywiste problemy zaczynają się wówczas, gdy trwamy w błędzie.

W kolejnym odcinku podpowiem Ci, co motywuje ludzi.

 

Listen to "Motywacja do zmianyquot; on Spreaker.

 

Inspiracje:

1.    William R.Miller, Stephen Rollnick, Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.