Skip to content Skip to footer

Czy można mieć pozytywne nastawienie do konfliktu?

Jeśli sądzisz, że źródłem nieporozumień i walki między ludźmi jest konflikt, chcę Cię przekonać, że jest inaczej. Kluczowe jest nasze podejście do konfliktu i nasza gotowość, by się z nim zmierzyć. By się go nie bać, ani by się nie upajać jego żądzą. Zarówno lęk, jak i agresja to droga donikąd.

Konflikty warto rozwiązywać. Po pierwsze, trzeba mieć w sobie gotowość do poznania perspektywy drugiej strony. Każdy z nas widzi każde zdarzenie inaczej, czyli ze swojego punktu widzenia, przez pryzmat swoich emocji.
Po drugie, by rozwiązać konflikt, trzeba umieć wyrazić swoje uczucia i dać drugiej stronie prawo do opowiedzenia nam o swoich emocjach.
Po trzecie, trzeba rozmawiać tak, by rzeczywiście usłyszeć, a nie udawać, że słuchamy i przygotowywać w myślach kontrargumenty. Trzeba rozmawiać, by na nowo zacząć się rozumieć. Każdy z nas może być mediatorem w różnych życiowych sprawach.

 

Listen to "Jak rozwiązywać konflikty?" on Spreaker.

 

Inspiracje:

1.    Rola mediacji okołorozwodowych
2.    Jak skutecznie rozwiązywać konflikty
3.    J. Gut, W. Haman, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Wydawnictwo Helion, 2008
4.    D. Capersen, Powiedz to inaczej 17 zasad rozwiązywania konfliktów, Czarna Owca, 2014


Krótkie podsumowanie:
Rozwiązywanie konfliktów to poprawa komunikacji, rozumienie i nazywanie emocji, gotowość poznania perspektywy drugiej strony raz jej potrzeb, ale też… poznania samego siebie, swoich uczuć, swoich potrzeb i swoich motywów. Tylko siebie, a ściślej, swoją postawę, możemy zmienić, gdyż tylko na siebie mamy realny wpływ.


Zapraszam na studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, Wrocławiu i Warszawie.