Skip to content Skip to footer

Firma Instytut Komunikacji O-Media Ewa Kosowska-Korniak po raz kolejny przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC). Bardzo się cieszymy, że utrzymujemy najwyższy poziom nauczania, zgodny ze standardami i kierunkami polityki szkoleniowej Polski i UE.

Co status Akademii Edukacyjnej VCC oznacza w praktyce?​

  • szkolenia O-media są zgodne z najwyższymi standardami i kierunkami polityki edukacyjnej Polski i UE
  • proces certyfikacji podczas naszych szkoleń uwzględnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności zawodowe, personalne i społeczne;
  • kursy umożliwiają przygotowanie do wykonywania nowego zawodu;
  • kursanci mogą korzystać u nas z certyfikowanych programów kształcenia;
  • materiały edukacyjne opracowujemy we współpracy z ekspertami zawodowymi;
  • szkolenia prowadzi certyfikowana kadra dydaktyczna;
  • możemy egzaminować kursantów w systemie VCC.

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji VCC

"Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych. Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach".