wczytywanie strony

Autoprezentacja wystąpienia publiczne

Temat szkolenia:

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, MENADŻERÓW, KIEROWNIKÓW I OSÓB, KTÓRE Z RACJI PEŁNIONEJ LUB PLANOWANEJ FUNKCJI WYSTĘPUJĄ PRZED SZERSZYM AUDYTORIUM

Czas trwania:

8 GODZ.

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie do wystąpień publicznych w każdej postaci, zarówno w mediach, jak i przy oficjalnych prezentacjach i przemówieniach przed tradycyjnym audytorium. Uczestnik odbędzie intensywny, fachowy trening praktyczny, polegający na ćwiczeniu konkretnych zachowań, sytuacji i wystąpień przed kamerą oraz na stopniowym eliminowaniu popełnianych błędów pod okiem fachowego i doświadczonego trenera.

Nauczy się, jak przyciągnąć uwagę publiczności i rozmawiać z mediami. Pozna także od strony teoretycznej specyfikę wystąpień publicznych, zachowań w studiu telewizyjnym oraz podczas nagrywania „setek”, jak również zasady jasnego, spójnego i konkretnego przekazu informacji. Rozwinie umiejętność przyciągania uwagi publiczności, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w zderzeniu z tzw. trudnym klientem (trudnym dziennikarzem) oraz pokonywania tremy i stresu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Potrafi dopasować prezentację do odbiorcy, poprzez dostosowanie poziomu i sposobu przekazu.
  • Wykorzystuje elementy komunikacji niewerbalnej w celu wsparcia przekazu werbalnego i głównych tez prezentacji.
  • Potrafi zaprojektować logiczne, klarowne i zrozumiałe wystąpienie.
  • Zna techniki zwiększania zaangażowania i zainteresowania słuchaczy.
  • Posiada umiejętność budowania relacji z dziennikarzami.
  • Potrafi opanować emocje i stres oraz zachować kontrolę nad grupą.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Metoda warsztatowa: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, nagrania, prezentacje z użyciem kamery video, case study, teoria wzbogacona o liczne przykłady z praktyki zawodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
• Wprowadzenie [Cele szkolenia, zasady, cechy dobrej i złej prezentacji]
• Do kogo mówisz? – analiza odbiorców wystąpienia
• Twoje zachowania w trakcie prezentacji – postawa,
gestykulacja, mimika, sposób poruszania się. Wystąpienie 1 – nagranie i analiza.
• Twoje słowa - przejrzystość prezentacji, struktura prezentacji, jak być zapamiętanym?
• Przygotuj się na trudności - trudne sytuacje w trakcie prezentacji, techniki odpowiadania na pytania,
techniki radzenia sobie ze stresem.


MODUŁ II
Praktyczny trening z kamerą
• Trudny dziennikarz, techniki odpowiadania na napastliwe pytania
• Analiza nagrań
• Informacja zwrotna


MODUŁ III
• Autoprezentacja, wygląd, sposób komunikowania się z otoczeniem oraz zachowania
• Kształtowanie wizerunku
• Praktyczna wiedza na temat doboru stroju i makijażu przed kamerą
• Narzędzia wzmacniające przekaz, sekwencje oparte na emocjach


MODUŁ IV
• Stres i emocje
• Trening antystresowy
• Sposoby radzenia sobie z tremą

AGENDA

AGENDA
09.00 - 10.00 – MODUŁ I
10.00 - 10.15 - PRZERWA KAWA
10.15 - 13.30 – MODUŁ II
13.30 – 14.15 – LUNCH
14.15 - 15.45 – MODUŁ III
15.45 - 16.00 - PRZERWA KAWA
16.00 - 17.15 - MODUŁ IV

 

TRENER


DR EWA KOSOWSKA – KORNIAK

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. Specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, dziennikarskie i w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym oraz praktyką w sferze dziennikarstwa i public relations. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Zafascynowana emocjami i duchowością, praktykująca Mindfulness. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do zmiany, która rozpoczyna się w nas samych...

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.
Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349