wczytywanie strony

Komunikacja w zespole

Temat szkolenia:

SZKOLENIE DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH, PRZEDSTAWICIELI FIRM, STOWARZYSZEŃ, PRACOWNIKÓW URZĘDÓW, DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH.

Czas trwania:

8 GODZ.

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji związanych z:
• budowaniem kontaktu i dobrych relacji ze współpracownikami,
• samoświadomością i własnym stylem komunikacyjnym,
• poznaniem stylów komunikacyjnych współpracowników,
• poznaniem sposobów komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości,
• stosowaniem technik negocjacyjnych i mediacyjnych w komunikacji,
• zarządzaniem swoimi stanami emocjonalnymi i emocjami zespołu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

 • Umiejętne wyrażanie swoich myśli.

 • Eliminowanie barier komunikacyjnych.

 • Integracja zespołu.

 • Zwiększenie motywacji do działania.

 • Odkrywanie nowych możliwości porozumienia z oponentami.

 • Poprawa efektywności pracy zespołu.

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

• Aktywizujące uczestników;
• Oparte na procesie grupowym;
• Ćwiczenia w parach i podgrupach;
• Analiza przypadku;
• Symulacje;
• Mini-wykład;
• Liczne przykłady z praktyki zawodowej;


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Osobowościowe czynniki skutecznej komunikacji

 • Style komunikacyjne

 • Typy osobowości

 • Samoświadomość

 • Diagnoza własnego stylu komunikacji i typu osobowości

 • Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości

 • Wielopokoleniowość w zespole pracowniczym

 • Wyzwania w obliczu pokolenia Z

 

MODUŁ II

Budowanie kontaktu i zrozumienia

 • Pierwsze wrażenie. Autoprezentacja

 • Gesty, mimika, głos

 • Czynniki skutecznej komunikacji

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji

 • Bariery komunikacyjne

 • Toksyny komunikacyjne (4 jeźdźców Apokalipsy)

 • Przestrzeń a komunikacja
   

MODUŁ III

Aktywne słuchanie

 • Techniki aktywnego słuchania,

 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej

 • Odporność na manipulacje
   

MODUŁ IV

Techniki wspierające efektywną komunikację

 • Trening asertywności,

 • Wyrażanie emocji

 • Komunikat ja

 • Komunikat fuko

 • Intencje w komunikacji
   

MODUŁ V

Techniki wspierające efektywną komunikację

 • Zakłócenia komunikacji i ich wpływ na pracę własną oraz pracę zespołu

 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

 • Trudny współpracownik

 • Wyrażanie i przyjmowanie konstruktywnej krytyki

 • Presja czasu, stres i zagrożenia z nim związane

 • Problemy wynikające z niedookreślenia (chaos informacyjny, delegowanie zadań)

AGENDA


AGENDA
09.00 - 10.00 – MODUŁ I
10.00 - 10.15 - PRZERWA KAWA
11.00 - 12.00 - MODUŁ II
12.00 - 13.30 - MODUŁ III
13.30 – 14.15 - LUNCH
14.15 - 15.45 - MODUŁ IV
15.45 - 17.00 - MODUŁ V

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. Specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, dziennikarskie i w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym oraz praktyką w sferze dziennikarstwa i public relations. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Zafascynowana emocjami i duchowością, praktykująca Mindfulness. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do zmiany, która rozpoczyna się w nas samych...

INFORMACJE LOGISTYCZNE

 Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.
Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349