wczytywanie strony

Mediacje

  Każdy z nas inaczej widzi świat. Każdy z nas ma swoją własną mapę rzeczywistości, przy pomocy której próbuje porozumieć się z innymi i… błądzi, bo to mapa naszych błędnych przekonań. Jeśli zamykamy się na komunikaty innych, nie potrafimy słuchać, stawiamy w głowach bariery, nie dostrzegamy cudzego punktu widzenia, to brniemy w konflikt. Chyba że… wzbudzimy w sobie autorefleksję: a może powinnam/powinienem coś zmienić w sobie? Jestem jedyną osobą, na którą mam realny wpływ…

  To pierwszy krok do rozwoju osobistego, poszerzenia swojej samoświadomości, spojrzenia na siebie i swoje życie z innej perspektywy, otwarcia się na innych, a przy okazji – zdobycia nowego zawodu: mediatora sądowego oraz zdobycia nowej umiejętności: zarządzania konfliktem.

   

  Jako zawodowi mediatorzy i trenerzy mediacji oferujemy:

   

  • Certyfikowane szkolenia „Szkoła Mediacji i Negocjacji” więcej Kalendarz szkoleń
  • Specjalistyczne szkolenia z mediacji rodzinnych więcej Kalendarz szkoleń
  • Specjalistyczne szkolenia z zarządzania konfliktem w organizacji więcej Kalendarz szkoleń
  • Specjalistyczne szkolenia z mediacji gospodarczych więcej Kalendarz szkoleń
  • Specjalistyczne szkolenia z mediacji pracowniczych więcej Kalendarz szkoleń
  • Specjalistyczne szkolenia z mediacji rówieśniczych więcej Kalendarz szkoleń
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych
  • Prowadzenie mediacji gospodarczych w ramach Opolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
  • Studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” w WSB w Opolu prowadzone w partnerstwie z O-Media.
  • Prowadzenie superwizji i coachingu dla mediatorów

   

  Mamy status Akademii Edukacyjnej VCC i Partnera Egzaminacyjnego VCC w module „Mediacje sądowe i pozasądowe”. Nasze szkolenia kończą się niezależnym egzaminem i zdobyciem certyfikatu VCC. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Kształcimy mediatorów i pomagamy im rozwijać zawodowe możliwości.

   

  Kim jest mediator? To bezstronna osoba trzecia, niezaangażowana w konflikt, która pomaga stronom w rozmowie i poszukiwaniu rozwiązań. Proces mediacji jest czasem, w którym dwie strony toczące do tej pory spór, zdecydowały się usiąść przy jednym stole i podejmują próbę zawarcia ugody. Wypracowywanie rozwiązania wymaga stworzenia przez mediatora atmosfery sprzyjającej budowaniu porozumienia, gdzie zasady, wzajemne oczekiwania i granice są jasno zarysowane. Mediator powinien sprawić, by decyzje podejmowane przez strony były decyzjami kształtującymi, podejmowanymi na bazie pełnego poczucia bezpieczeństwa. Mediator stoi ponad sporem, dzięki czemu może spojrzeć na cały proces z szerszej perspektywy i pomóc stronom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Mediator nie jest odpowiedzialny za problemy, emocje, myśli i decyzje stron. Zapisy ugody są czymś wypracowanym przez uczestników mediacji, czymś co jest dla nich satysfakcjonujące i tak naprawdę tylko to się liczy. Ugoda zawarta przed mediatorem w mediacji umownej jest przesyłana do sądu do zatwierdzenia – wówczas nabiera mocy wyroku sądowego.

  Siłą mediacji jest szybkość, sprawność, niskie koszty, wysoki stopień zadowolenia stron. Mediacja jest blisko 13 razy szybsza od postępowania sądowego, a generuje blisko 4-5 razy mniejsze koszty!