wczytywanie strony

Mediacje

  Kim jest mediator? To bezstronna osoba trzecia, niezaangażowana w konflikt, która pomaga stronom w rozmowie i poszukiwaniu rozwiązań. Proces mediacji jest czasem, w którym dwie strony toczące do tej pory spór, zdecydowały się usiąść przy jednym stole i podejmują próbę zawarcia ugody. Wypracowywanie rozwiązania wymaga stworzenia przez mediatora atmosfery sprzyjającej budowaniu porozumienia, gdzie zasady, wzajemne oczekiwania i granice są jasno zarysowane. Mediator powinien sprawić, by decyzje podejmowane przez strony były decyzjami kształtującymi, podejmowanymi na bazie pełnego poczucia bezpieczeństwa. Mediator stoi ponad sporem, dzięki czemu może spojrzeć na cały proces z szerszej perspektywy i pomóc stronom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Mediator nie jest odpowiedzialny za problemy, emocje, myśli i decyzje stron. Zapisy ugody są czymś wypracowanym przez uczestników mediacji, czymś co jest dla nich satysfakcjonujące i tak naprawdę tylko to się liczy. Ugoda zawarta przed mediatorem w mediacji umownej jest przesyłana do sądu do zatwierdzenia – wówczas nabiera mocy wyroku sądowego.

  Szkolenie z mediacji to  pierwszy krok do rozwoju osobistego, poszerzenia swojej samoświadomości, spojrzenia na siebie i swoje życie z innej perspektywy, otwarcia się na innych, a przy okazji – zdobycia nowego zawodu: mediatora sądowego oraz zdobycia nowej umiejętności: zarządzania konfliktem. Każdy z nas inaczej bowiem widzi świat. Każdy z nas ma swoją własną mapę rzeczywistości, przy pomocy której próbuje porozumieć się z innymi i… błądzi, bo to mapa naszych błędnych przekonań. Jeśli zamykamy się na komunikaty innych, nie potrafimy słuchać, stawiamy w głowach bariery, nie dostrzegamy cudzego punktu widzenia, to brniemy w konflikt. Chyba że… wzbudzimy w sobie autorefleksję: a może powinnam/powinienem coś zmienić w sobie? Jestem jedyną osobą, na którą mam realny wpływ…

  Jako zawodowi mediatorzy i trenerzy mediacji oferujemy:

  1. Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych

     Dr Ewa Kosowska-Korniak

     Kancelaria Mediacyjna O-Media

     ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole

    tel. 661328349

    Facebook Mediator Ewa Kosowska-Korniak

   Grażyna Górska

  https://mediator-olawa.pl

  1. Certyfikowane szkolenia „Szkoła Mediacji” prowadzone przez Ewę Kosowską-Korniak i Grażynę Górską według autorskiego pomysłu w formie intensywnego treningu mediacyjnego.  więcej Kalendarz szkoleń
  2. Specjalistyczne szkolenia z mediacji rodzinnych więcej Kalendarz szkoleń

    Specjalistyczne szkolenia z zarządzania konfliktem w organizacji więcej: kontakt@o-media.pl

    Specjalistyczne szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych więcej Kalendarz szkoleń

    Specjalistyczne szkolenia z mediacji pracowniczych więcej Kalendarz szkoleń

    Specjalistyczne szkolenia z mediacji rówieśniczych więcej: kontakt@o-media.pl

  1. Prowadzenie mediacji gospodarczych w ramach Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji www.cam.opole.pl
  2. Prowadzenie superwizji, coachingu i mentoringu dla mediatorów
  3. Prowadzenie Treningów Mediacyjnych dla mediatorów
  4. Studia podyplomowe Mediacje Sądowe i Pozasądowe prowadzonych w partnerstwie z Instytutem Komunikacji O-Media w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  5. Udział w IX Oławskiej Konferencji Mediacyjnej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń mediacyjnych w kraju. Termin najbliższej konferencji Oława 24 października 2019 r.

  Dr Ewa Kosowska-Korniak jest ekspertem merytorycznym Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, brała udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych. Jest także, podobnie jak Grażyna Górska, egzaminatorem Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”

  Mamy status Akademii Edukacyjnej VCC i Partnera Egzaminacyjnego VCC w module „Mediacje sądowe i pozasądowe”. Nasze szkolenia kończą się niezależnym egzaminem i zdobyciem certyfikatu VCC.

  Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Kształcimy mediatorów i pomagamy im rozwijać zawodowe możliwości.

  Siłą mediacji jest szybkość, sprawność, niskie koszty, wysoki stopień zadowolenia stron. Mediacja jest blisko 13 razy szybsza od postępowania sądowego, a generuje blisko 4-5 razy mniejsze koszty!