wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Szkołę Mediacji Online

KURSY I SZKOLENIA NA PLATFORMIE CLICKMEETING POZWOLĄ ZDOBYĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA SĄDOWEGO.

Termin szkolenia:

29 / 05 / 2021

Czas trwania:

40 GODZ.

Przedział szkolenia:

4 DNI

W FORMIE NA ŻYWO
(Z MOŻLIWOŚCIĄ ODTWORZENIA)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
ODTWORZENIA WEBINARU DLA
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA,
KTÓRZY NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ
W ZAJĘCIACH W CZASIE
RZECZYWISTYM. UCZESTNICY
OTRZYMUJĄ NA MAILA MATERIAŁY
SZKOLENIOWE, PREZENTACJE
I SKRYPT ORAZ DOSTĘP DO
VIDEOSZKOLENIA.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.
Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym, z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym, oraz modyfikowanie poruszanych zagadnień.


Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz:
• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną oraz
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże Ci w razie trudności.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Prowadzimy KURSY „SZKOŁA MEDIACJI” oraz szkolenia specjalistyczne z mediacji, podczas,
których uczestnicy zyskują nowe kompetencje zawodowe i psychospołeczne, czerpiąc z
doświadczeń trenerów w czynnym prowadzeniu mediacji:
• SZKOŁA MEDIACJI 40 godzin*
• Mediacje Rodzinne 2 dni, 16 godzin
• Mediacje cywilne i gospodarcze – Mediacje w Biznesie, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje pracownicze i konflikty w organizacji, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje Administracyjne, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje szkolne i rówieśnicze, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje karne i dyscyplinarne, 2 dni, 16 godzin

*4 dni weekendowe, lub 5 dni w tygodniu, po 8 godzin.

UZUPEŁNIENIEM KURSÓW MEDIACYJNYCH JEST PRAKTYCZNY TRENING WARSZTATU PRACY MEDIATORA.
Prowadzony w formule warsztatowej, w małych grupach szkoleniowych, polegający na symulacji postępowań mediacyjnych, prowadzeniu mediacji na żywo przez trenera oraz samych uczestników.
Usługa będzie dostępna, gdy możliwe staną się spotkania bezpośrednie.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji
• Definicja, istota i zasady mediacji
• Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
• Style komunikacyjne
• Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
• Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
• Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
• Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
• Przebieg postępowania mediacyjnego
• Monolog mediatora
• Symulacja mediacji z udziałem trenera i uczestników - online

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów.
Trening mediacji
• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
• Dynamika konfliktu
• Rodzaje konfliktu
• Diagnoza konfliktu
• Interwencje w konflikt
• Strategie rozwiązywania konfliktów
• Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
• Docieranie do potrzeb
• Różnice między stanowiskiem a interesem

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Prawne i organizacyjne aspekty mediacji. Trening mediacji
• Przebieg postępowania mediacyjnego
- Zasady mediacji
- Etapy mediacji
• Trening umiejętności i technik mediacyjnych:
- prowadzenie wstępnych spotkań
- nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
- wspieranie stron w mediacji
- poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
- Prowadzenie dokumentacji
• Wzory dokumentów mediacyjnych
• Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ IV
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
• Trening umiejętności i technik negocjacyjnych
- Zasady negocjacji opartych na współpracy
- Etapy i style negocjacji
- Taktyki negocjacyjne
- BATNA, WATNA
- przełamywanie impasu w mediacjach i negocjacjach
• Zagadnienia etyki zawodowej mediatora
• Standardy pracy mediatora
• Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
• Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

 

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ II
13.00-13.45 – LUNCH
13.45-17.30 – MODUŁ III
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

 

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

29 / 05 / 2021

CENA zł (netto)

1200

CENA zł (brutto)

1476*

*Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
Przedział czasowy trwania kursu: 12-20 grudnia.

KONTAKT

Dorota Michniewicz-Rybarz
Dyrektor ds. szkoleń
Tel. 608 482 020


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 608 48 20 20    Masz pytania?