wczytywanie strony

SZKOŁA MEDIACJI WRZESIEŃ 2019

  Szkoła Mediacji O-Media

  40 godzin szkoleniowych


  Korzyści:

  Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz rozwój kompetencji osobistych. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. Program jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze  Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

  Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

  Uczestnicy mają także możliwość przystąpieniem do certyfikacji w systemie VCC (Vocational Competence Certyficate). System Vocational Competence Certificate to europejski certyfikat potwierdzający kompetencje nabyte w systemie pozaformalnym, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Kwalifikacji.

  Co nas wyróżnia?

  Kształcimy praktycznie! Nasze szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek, które chętnie dzielą się swoim warsztatem i doświadczeniem mediacyjnym, prowadzą uważną obserwację, podczas treningów, przekazują informację zwrotną. Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy, szlifujemy warsztat, uzupełniając wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20.

  Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.

  Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.

  Informacje logistyczne:

  Termin

  I weekend: 14-15 września 2019 r.,

  II weekend 21-22 września 2019 r.,

  Czas trwania godz. 9.00-17.30

  Miejsce: 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2, Szkoła Master

  Cena szkolenia: 1400 zł + VAT 1722 zł brutto]

  Cena zawiera: lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

  Co zabrać ze sobą?: niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój.

  Jak się zapisać? Na podstawie wysłanego online formularza szkoleniowego otrzymasz fakturę proforma. Szczegółowe informacje: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń: 608 482 020, kontakt@o-media.pl

   

  Prowadzący:

  Dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

  Grażyna Górska, Jej pasją są mediacje, którymi zajmuje się zawodowo od ponad siedmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami.

   

  Cel szkolenia:

  Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

  Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:

  Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego - procedury mediacyjne.
  Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  Podstawy negocjacji i mediacji.
  Techniki mediacji i komunikacji.
  Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
  Symulacje mediacji - informacja zwrotna.
  Przeciwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych.
  Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych.
  Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji.
  Standardy, zasady mediacji.
  Etyka w zawodzie mediatora.
  Specyfika mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych..

   

  Szczegółowy program 40 h

  I dzień szkolenia:

  I Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji

  1. Definicja, istota i zasady mediacji
  2. Przebieg postępowania mediacyjnego
  3. Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
  4. Style komunikacyjne
  5. Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
  6. Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
  7. Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
  8. Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
  9. Monolog mediatora.

  II dzień szkolenia

  II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów.

  1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
  2. Dynamika konfliktu
  3. Rodzaje konfliktu
  4. Diagnoza konfliktu
  5. Interwencje w konflikt
  6. Strategie rozwiązywania konfliktów
  7. Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
  8. Docieranie do potrzeb
  9. Różnice między stanowiskiem a interesem

  III dzień szkolenia

  III Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

  1. Przebieg postępowania mediacyjnego (etapy mediacji0
  2. Trening umiejętności mediacyjnych:

  - prowadzenie wstępnych spotkań

  - nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu

  - wspieranie stron w mediacji

  - poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień

  1. Trening technik mediacyjnych
  2. Symulacje mediacji: cywilnych, rodzinnych i pracowniczych

   

  IV dzień szkolenia

  IV Prawne i organizacyjne aspekty mediacji

  1.Trening umiejętności  i technik negocjacyjnych przydatnych w mediacjach, zakończony symulacją mediacji gospodarczej

  - Zasady negocjacji opartych na współpracy,

  - taktyki negocjacyjne

  - BATNA, WATNA

  - przełamywanie impasu w negocjacjach

  2. Przeciwskazania do postępowania mediacyjnego

  3.  Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
  4.  Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
  5. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
  6. Prowadzenie dokumentacji.
  7. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
  8. Dokumentacja mediacyjna, prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej

  Metody pracy:

  Warsztatowo - treningowe
  Mini - wykłady
  Scenki "superwizowane", symulacje mediacji
  Testy i autotesty
  Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
  Analiza Indywidualnego Przypadku

  Agenda dnia szkoleniowego:

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł II

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł III

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)