wczytywanie strony

Szkoła mediacji cz. 1

  Szkoła Mediacji 40 h  

   

  Korzyści: 

  Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz rozwój kompetencji osobistych. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. Program jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów,
  tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze  Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez  

  Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.  

  Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.  

  Uczestnicy mają także możliwość przystąpieniem do certyfikacji w systemie VCC (Vocational Competence Certyficate). System Vocational Competence Certificate to europejski certyfikat potwierdzający kompetencje nabyte w systemie pozaformalnym, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Kwalifikacji.  

  Miejsce:   

  Opole, ul. Waryńskiego 2, Szkoła Masters

  Termin szkolenia:   

  1. weekend: 8-9 czerwca 2019 r., godz. 9.00 – 17.30 
  2. weekend 15-16 czerwca 2019 r., godz. 9.00-17.30  

  Prowadzący:   

  Dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji 
  w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział 
  w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa.   Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe
  i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds.   mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.  

  Grażyna Górska, Jej pasją są mediacje, którymi zajmuje się zawodowo od ponad siedmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych 
  i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie Okręgowym 
  we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

  Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator 
  w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami.  

  Pliki do pobrania: