wczytywanie strony

Oferta Rodo

  Jesteśmy autorkami podręcznika oraz Modułu Certyfikacyjnego „Inspektor Ochrony Danych” Vocational Competence Certficate (VCC) https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/inspektor-ochrony-danych-dpo/, dzięki któremu możliwe jest nabycie i potwierdzenie nowych kompetencji zawodowych z zakresu ochrony danych. Nasze szkolenia „RODO” dają możliwość uzyskania certyfikatu VCC „Inspektor ochrony danych”, uznanego i rekomendowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych to tylko część naszej oferty. Mamy bogate doświadczenie we wdrożeniu RODO w prywatnych firmach i instytucjach publicznych. Nasza pomoc obejmuje następujące etapy:

  • Wstępny audyt, analizę potrzeb klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • Przygotowanie formularza diagnozy zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
  • Przygotowanie wzoru analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę (wymóg RODO)
  • Wsparcie telefoniczne oraz poprzez środki komunikacji elektronicznej przy wypełnianiu formularza diagnozy oraz przy tworzeniu analizy ryzyka przez przedstawiciela Zleceniodawcy
  • Sporządzenie podsumowania i zaleceń wynikających z wypełnionego formularza diagnozy oraz przeprowadzonej analizy ryzyka
  • Dostosowanie istniejącej dokumentacji oraz przygotowanie nowej – wymaganej przez RODO dokumentacji w szczególności dostosowanie istniejących Polityk do RODO
  • Sporządzenie wzoru polityki ochrony danych osobowych w sytuacji braku istniejących polityk
  • Sporządzenie wzoru Polityki Czystego Biurka i Czystego Ekranu
  • Sporządzenie wzoru rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w programie Excel
  • Sporządzenie wzorów klauzul informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez jednostkę
  • Sporządzenie wzorów klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • Sporządzenie wzorów dokumentacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz notyfikacji do organu nadzoru
  • Doradztwo przy realizacji obowiązków RODO oraz aktualizację dokumentów.

  Galeria zdjęć:

  • Oferta Rodo