wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mobing w miejscu pracy

Początek szkolenia:

14.12.2023

Przedział szkolenia:

1 dzień (8 godz.)

Czas szkolenia:

14 grudnia

Cena szkolenia:

899,00 (zł)

Mobbing jest zjawiskiem negatywnym i niepożądanym, jednakże samo pojęcie mobbingu bywa nadużywane lub błędnie interpretowane.

Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać mobbingowi niż przeciwdziałać jego skutkom, uruchamiać wewnętrzne postępowania antymobbingowe i tracić energię na procesy sądowe.

Cel szkolenia:

Szkolenie jest elementem polityki przeciwdziałania mobbingowi, a jego celem jest pokazanie pracownikom, na czym polega mobbing, jak eliminować niepożądane zachowania i kształtować oparte na współpracy relacje wewnątrz zespołu. Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie mobbingu na przykładzie case study oraz zaprezentowanie mediacji pracowniczych jako metody skuteczniejszej niż wewnętrzna procedura antymobbingowa.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Przedsiębiorcy, wysoka i średnia kadra menadżerska,

Pracownicy działów HR, HR Biznes Partnerzy,

Przedstawiciele instytucji samorządowych, 

Zespoły pracownicze,

Menedżerowie, przedstawiciele firm i stowarzyszeń, pracownicy urzędów, działacze społeczni.

KORZYŚCI:

Nauczysz się:

 • Czym jest mobbing i dlaczego trzeba mu przeciwdziałać?
 • Jak zidentyfikować co jest, a co nie jest mobbingiem, by nie uruchamiać przedwcześnie procedury antymobbingowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność mobbera, a jaka przedsiębiorstwa?
 • Jak eliminować niepożądane zjawiska z wykorzystaniem mediacji w miejscu pracy?
 • Czym jest wewnętrzna procedura antymobbingowa?
 • Jak wprowadzić mediację jako element poprzedzający formalne wszczęcie procedury antymobbingowej?
 • Jak zapobiegać ryzyku odpowiedzialności odszkodowawczej za mobbing?

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie, prowadzone w warsztatowej formie, pozwala rozpoznać zachowania, które mogą być uznane za mobbing oraz pokazuje, jak wyeliminować lub zminimalizować ryzyko zachowań związanych z mobbingiem, z wykorzystaniem mediacji.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, który musi wykazać, że podjął działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Jeśli to zaniedba, musi się liczyć z ryzykiem wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania. Po ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o kosztach sądowych (wrzesień 2023) ryzyko jest tym większe, że pracownik nie będzie musiał wpłacać opłaty sądowej od pozwu, niezależnie od wysokości dochodzonej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Szkolenie wyposaża uczestników zarówno w wiedzę o mobbingu, jak i cenne  narzędzia mediacyjne, pozwalające zapobiegać mobbingowi w drodze mediacji.

Szkolenie może mieć formę warsztatów lub zostać nagrane w formie webinaru dla pracowników.


PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1

Mobbing: definicja, cechy, przejawy i skutki

Czym jest mobbing i jak go rozpoznać?

Cechy charakterystyczne mobbingu według Heinza Leymana

Rodzaje mobbingu

Mobbing w kodeksie pracy i prawie unijnym

Charakterystyka mobbera i osoby mobbingowanej

Zachowania i relacje w zespole pracowniczym wskazujące na istnienie mobbingu

Mobbing a asertywność, kontrola, nadzór, wymagania wobec pracowników.

 

Moduł 2

Przeciwdziałanie mobbingowi

Działania praktyczne z zakresu codziennego zarządzania

Działania komunikacyjne

Działania poprawiające kulturę pracy

Reagowanie na zachowania osób przejawiających tendencję do bycia mobberem.

 

Moduł 3

Procedura antymobbingowa i mediacje pracownicze

Procedura antymobbingowa – cel, zakres, sposób regulacji

Komisja antymobbingowa

Mediacje jako nieformalny sposób zapobiegania niepożądanym zjawiskom

Umiejscowienie mediacji w wewnętrznych procedurach

Narzędzia i techniki mediacyjne do stosowania na co dzień

Struktura rozmowy mediacyjnej w 6 krokach i symulacja mediacji w sprawie o mobbing na podstawie case study.

 

 

 

AGENDA

9.00 -11.00 – MODUŁ 1

11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA

11.15 – 12.45 – MODUŁ 2

12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00 – 15.00 – MODUŁ 3.

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Autorka podcastu „Wyspa Inspiracji”. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktyk i trenerka Dialogu Motywującego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, we Wrocławiu i w Warszawie oraz „Dialog motywujący” w Opolu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

CO OBEJMUJE CENA?

Wsparcie po szkoleniu, 2 godziny konsultacji online

Certyfikat

Skrypt, materiały do ćwiczeń

POCZĄTEK SZKOLENIA

14 / 12 / 2023

CENA zł (brutto)

899,00*

Jeden dzień, od godz. 9.00 do 15.00 Online

KONTAKT

Ewa Kosowska-Korniak Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: tel. 661-328-349 lub napisz ewa@o-media.pl


  Kalendarz szkoleń

  Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

  +48 609 825 055  Masz pytania?