wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mediacje w miejscu pracy online

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, MENEDŻERÓW,
KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR

Początek szkolenia:

16.05.2023

Przedział szkolenia:

2 DNI (16 GODZ.)

Czas szkolenia:

16-17 maja

Cena szkolenia:

1699 (zł)

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU
Z TEMATYKI MEDIACJI
PRACOWNICZYCH
ORAZ ZARZĄDZANIA
KONFLIKTEM
W ORGANIZACJI,
PRZYGOTOWUJĄCYM
DO WDROŻENIA
W ORGANIZACJI
PROGRAMU
ZARZĄDZANIA
KONFLIKTAMI,
JAK RÓWNIEŻ
ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW
INTERPERSONALNYCH
I GRUPOWYCH.

Cel szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stawiają na rozwój umiejętności menedżerskich w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji w miejscu pracy. Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie mediacji pracowniczych. Uczestnicy poznają, czym jest mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa) oraz jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić mediację pracowniczą.

KORZYŚCI:

Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak rozwiązywać konflikty w dowolnej organizacji, ale także w Twoim miejscu pracy.
Konflikty są nieuniknione wszędzie tam, gdzie pracuje się z ludźmi, a ich najczęstsze przyczyny to:
 
•    Niejasne zasady przyznawania premii, awansów, naliczania nadgodzin;
•    Nadmiar obowiązków lub nierównomierny rozkład obowiązków
•    Nieprecyzyjne zakresy zadań
•    Obawy pracowników w związku z pandemią i pracą zdalną
•    Brak komunikacji
•    Sprawy dyscyplinarne
•    Rozwiązanie stosunku pracy
•    Różnice osobowości
•    Przejawy mobbingu i dyskryminacji
•    Przejawy molestowania seksualnego
•    Lęk, stres, wypalenie zawodowe

Z nami nauczysz się:
•    Jak prowadzić mediację pracowniczą krok po kroku
•    Jak rozpoznać przedmiot sporu oraz stanowiska i potrzeby uczestników
•    Jak wprowadzić asertywną, bezpośrednią komunikację w zespole
•    Jak budować zrozumienie między pracownikami i motywować ich do współpracy w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
•    Jak sporządzić dokumenty mediacyjne, w tym ugodę, oraz ustalić zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia

 

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się online na platformie ZOOM,  w niewielkiej grupie szkoleniowej, metodą warsztatową. 

Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej, instrukcję techniczną oraz
wsparcie techniczne. Uczestnicy otrzymują na maila materiały szkoleniowe, prezentacje i skrypt oraz dostęp do nagrania, o ile cała grupa wyrazi zgodę na nagranie przebiegu szkolenia.

 

 


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do mediacji pracowniczych

- Istota i zasady mediacji w miejscu pracy
- Specyfika konfliktu pracowniczego
- Efektywna komunikacja w konflikcie pracowniczym
- Psychologia konfliktu pracowniczego
- Strony konfliktu pracowniczego
- Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
- Emocje w konflikcie pracowniczym
- Dynamika konfliktów pracowniczych

MODUŁ II
Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

- Mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa), jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić mediację w miejscu pracy
- Symulacja mediacji umownej w miejscu pracy z udziałem trenera
- Mediacja w przedmiocie odszkodowania, przywrócenia do pracy, zmiany trybu rozwiązania umowy pracę
- Specyfika mobbingu, mediacja w sprawach oskarżenia o mobbing

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja pracownicza w praktyce

- Style rozwiązywania konfliktów pracowniczych
- Stanowiska i interesy stron, jak skutecznie przechodzić ze stanowisk do interesów?
- Case study: Jak rozwiązać konflikt?
- Procedura rozwiązywania konfliktów w organizacji
- Mediator w sprawach pracowniczych - rola i zadania
- Narzędzia mediatora pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów
 

MODUŁ IV
Ugody w sprawach pracowniczych

- Dokumentacja mediacyjna formalna i nieformalna
- Ugoda w sprawach pracowniczych
- Protokół z mediacji umownej (pozasądowej) i sądowej

AGENDA

AGENDA
09.00 - 11.15– MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15 - 16.15 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Trenerka rozwoju i biznesu, mówca TED-ex. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, we Wrocławiu i w Warszawie. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

CO OBEJMUJE CENA?

•    Przeprowadzenie dwóch dni szkolenia 16 godzin dydaktycznych, poprzedzone indywidualną diagnozą potrzeb szkoleniowych
•    Materiały szkoleniowe w wersji pdf dla uczestniczek (miniskrypt)
•    Certyfikat ukończenia szkolenia
•    Wsparcie poszkoleniowe
•    Udostępnienie własnej sali szkoleniowej lub platformy ZOOM do szkolenia online

 

POCZĄTEK SZKOLENIA

16 / 05 / 2023

CENA zł (brutto)

1699*

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 609 825 055    Masz pytania?