wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mediacje w miejscu pracy

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR

Początek szkolenia:

13.12.2022

Przedział szkolenia:

2 DNI . (20 GODZ.)

Czas szkolenia:

13-14 grudnia

Cena szkolenia:

1490 (zł)

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU
Z TEMATYKI MEDIACJI
PRACOWNICZYCH
ORAZ ZARZĄDZANIA
KONFLIKTEM
W ORGANIZACJI,
PRZYGOTOWUJĄCYM
DO WDROŻENIA
W ORGANIZACJI
PROGRAMU
ZARZĄDZANIA
KONFLIKTAMI,
JAK RÓWNIEŻ
ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW
INTERPERSONALNYCH
I GRUPOWYCH.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania
i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach pracowniczych,
zarówno w postępowaniach sądowych, jak i umownych, w tym – do
rozwiązywania konfliktów w organizacji. Wzbogaceniem programu szkolenia
jest praktyczne pokazanie mediacji pracowniczych. Uczestnicy poznają,
czym jest mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa) oraz jak
zaplanować i skutecznie przeprowadzić mediację pracowniczą.

KORZYŚCI:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności
umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do prowadzenia mediacji w
organizacji, jak również właściwego zredagowania ugody w każdej kwestii
będącej przedmiotem mediacji pracowniczej.

Uczestnik:
- planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ,
strukturę, model komunikacyjny oraz relacje
- identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania
konfliktów w przyszłości
- rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron.
- na podstawie przeprowadzonej analizy ocenia, czy nie ma przeciwskazań
do zastosowania mediacji
- jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu
rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
- sporządza dokumenty mediacyjne oraz ustala zasady przestrzegania
osiągniętego porozumienia
- proponuje działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych,
grupowych i międzyzespołowych,
- proponuje działania systemowe mające na celu profilaktykę
i ograniczenie występowania konfliktów.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Praca z flipchartem, mini-wykład, ćwiczenia w parach, symulacja mediacji.
Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający
się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej
prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora oraz konsultanta w rozwiązywaniu
konfliktów w organizacji. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem
procesu grupowego, w małych grupach.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Konflikt pracowniczy. Aspekty praktyczne

• Specyfika konfliktu pracowniczego
• Strony konfliktu pracowniczego
• Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
• Emocje w konflikcie pracowniczym
• Dynamika konfliktów pracowniczych

 

MODUŁ II
Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

• Style rozwiązywania konfliktów pracowniczych
• Stanowiska i interesy stron, jak skutecznie przechodzić ze stanowisk do interesów?
• Case study: Jak rozwiązać konflikt?
• Kręgi naprawcze: 4 kroki – Porozumienie bez przemocy
• Chmura – narzędzie myślowe TOC Goldratta
• Procedura rozwiązywania konfliktów w organizacji
• Mediacja w miejscu pracy jako jedna z metod rozwiązywania sporów
• Mediator w sprawach pracowniczych - rola i zadania
• Narzędzia mediatora pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja pracownicza w praktyce

• Mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa), jak zaplanować i skutecznie
przeprowadzić mediację w miejscu pracy
• Symulacja mediacji umownej w miejscu pracy z udziałem trenera
• Mediacja w przedmiocie odszkodowania, przywrócenia do pracy, zmiany tryby
rozwiązania umowy pracę
• Specyfika mobbingu, mediacja w sprawach oskarżenia o mobbing

 

MODUŁ IV
Ugody w sprawach pracowniczych

• Mediacje w sprawach molestowania seksualnego
• Symulacja mediacji w sprawie molestowania seksualnego
• Ugoda w sprawach pracowniczych
• Protokół z mediacji umownej (pozasądowej) i sądowej

 

AGENDA

09.00 - 11.15 – MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.45 – LUNCH
13.45 - 17.30 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Trenerka rozwoju i biznesu, mówca TED-ex. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, we Wrocławiu i w Warszawie. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

POCZĄTEK SZKOLENIA

13 / 12 / 2022

CENA zł (brutto)

1490*

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


  Galeria zdjęć:
   Kalendarz szkoleń

   Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

   +48 609 825 055   Masz pytania?