wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Mediacje Rodzinne Intensywnie

Termin szkolenia:

28 / 11 / 2020

Czas trwania:

1 DZIEŃ / 8 GODZ.

Przedział szkolenia:

9.00-16.00

SZKOLENIE MA CHARAKTER INTENSYWNY I ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW-MEDIATORÓW, Z POGŁĘBIENIEM WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KONFLIKTU I PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI W KONFLIKCIE RODZINNYM, A TAKŻE ELEMENTÓW PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ W KONTEKŚCIE DOBRA DZIECKA PRZY ROZSTANIU RODZICÓW.

Cel szkolenia:

CELEM SZKOLENIA JEST ZDOBYCIE NIEZBĘDNEJ PRAKTYCZNEJ WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZI DO SKUTECZNEGO PROWADZENIA MEDIACJI RODZINNEJ, W TYM ROZWODOWEJ. DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY ZDOBĘDĄ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO MEDIACJI RODZINNEJ, SKUTECZNE JEJ PRZEPROWADZENIE I WŁAŚCIWE ZREDAGOWANIE UGODY.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK:
• rozumie specyfikę konfliktu rodzinnego
• rozumie zachowania stron w silnym konflikcie
• rozumie emocje stron w konflikcie i potrafi nimi zarządzać
• rozumie sytuację dziecka, będącego ofiarą konfliktu rodziców
• potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji
• potrafi przezwyciężyć impas w mediacji rodzinnej
• potrafi radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją.


PO ZAPISANIU SIĘ NA SZKOLENIE OTRZYMASZ:
• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną oraz
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże Ci w razie trudności.
• uczestnicy otrzymują na maila przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, w tym prezentacje.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Specyfika konfliktu rodzinnego. Przebieg mediacji rodzinnej
• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• manipulacja
• komunikacja w konflikcie rodzinnym
• podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie rodzinnym
• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

MODUŁ II
Mediacja rozwodowa. Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych
• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• ustalenie alimentów
• symulacja mediacji
• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej

 

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.15 – PRZERWA
KAWOWA
13.15-16.00 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

ORGANIZATOR

Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).
Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

28 / 11 / 2020

CENA zł (netto)

341,46

CENA zł (brutto)

420*

*Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie

KONTAKT

Dorota Michniewicz-Rybarz
Dyrektor ds. szkoleń
Tel. 608 482 020


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 608 48 20 20    Masz pytania?