wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mediacje rodzinne

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALISTYCZNY MEDIACJE RODZINNE
PROWADZONY W FORMULE ONLINE!

Początek szkolenia:

07.05.2022

Przedział szkolenia:

16 GODZ. (2 DNI )

Cena szkolenia:

1709,70 (zł)

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI RODZINNEJ,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY
SZKOLENIE LUB
KURS PODSTAWOWY
Z MEDIACJI I CHCIAŁYBY
ZDOBYĆ PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE
DO PROWADZENIA
MEDIACJI RODZINNEJ.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora rodzinnego. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w tym rozwodowej. Poruszone zostaną wszystkie kwestie, które mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku. Omówione zostaną również zagadnienia prowadzenia (lub nieprowadzenia) mediacji rodzinnej w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, czy uzależnienia od alkoholu, hazardu, pornografii itd.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

• osoby zainteresowane metodami rozwiązywania konfliktów i sporów
• prawnicy, adwokaci, radcowie prawni
• koordynatorzy ds. mediacji w sądach
• kuratorzy sądowi
• absolwenci studiów prawniczych
• psychologowie, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni
• członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
• pracownicy ośrodków adopcyjnych i wychowawczych
• przedstawiciele organizacji pozarządowych
• osoby świadczące pomoc prawną i psychologiczną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

KORZYŚCI:

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji rodzinnej.

Uczestnik:
• rozumie specyfikę konfliktu rodzinnego
• rozumie zachowania stron w silnym konflikcie
• rozumie sytuację dziecka, będącego ofiarą konfliktu rodziców
• rozumie i potrafi kierować emocjami stron
• potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji
• potrafi przezwyciężyć impas w mediacji
• potrafi radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Metody warsztatowe, w oparciu o proces grupowy, dające przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłemzdobywania umiejętności przez uczestników. Burze mózgów, case study, wykład, symulacje, analiza przypadków.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I

Specyfika konfliktu rodzinnego
• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• wentylacja emocji
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• wspomaganie strony słabszą,
• przemoc w rodzinie
• przeciwskazania do mediacji rodzinnej


MODUŁ II

Przebieg mediacji rodzinnej
• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja rozwodowa
• kwestie wymagające poczynienia ustaleń w mediacji,
• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• kontakty w obecności kuratora
• ugoda w sprawie o kontakty
• ustalenia alimentów na dziecko i współmałżonka
• symulacja mediacji


MODUŁ IV
Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych
• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych)
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej
• symulacje mediacji

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.45 – LUNCH
13.45-17.30 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

POCZĄTEK SZKOLENIA

07 / 05 / 2022

CENA zł (brutto)

1709,70*

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 609 825 055    Masz pytania?