wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Mediacje Pracownicze Online

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR

Termin szkolenia:

04 / 11 / 2021

Czas trwania:

2 DNI

Przedział szkolenia:

16 GODZ.

Czas szkolenia:

4-5 listopada

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU
Z TEMATYKI MEDIACJI
PRACOWNICZYCH
ORAZ ZARZĄDZANIA
KONFLIKTEM
W ORGANIZACJI,
PRZYGOTOWUJĄCYM
DO WDROŻENIA
W ORGANIZACJI
PROGRAMU
ZARZĄDZANIA
KONFLIKTAMI,
JAK RÓWNIEŻ
ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW
INTERPERSONALNYCH
I GRUPOWYCH.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania
i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach pracowniczych,
zarówno w postępowaniach sądowych, jak i umownych, w tym – do
rozwiązywania konfliktów w organizacji. Wzbogaceniem programu szkolenia
jest praktyczne pokazanie mediacji pracowniczych. Uczestnicy poznają,
czym jest mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa) oraz jak
zaplanować i skutecznie przeprowadzić mediację pracowniczą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności
umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do prowadzenia mediacji w
organizacji, jak również właściwego zredagowania ugody w każdej kwestii
będącej przedmiotem mediacji pracowniczej. Uczestnik:
- planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ,
strukturę, model komunikacyjny oraz relacje
- identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania
konfliktów w przyszłości
- rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron.
- na podstawie przeprowadzonej analizy ocenia, czy nie ma przeciwskazań
do zastosowania mediacji
- jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu
rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
- sporządza dokumenty mediacyjne oraz ustala zasady przestrzegania
osiągniętego porozumienia
- proponuje działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych,
grupowych i międzyzespołowych,
- proponuje działania systemowe mające na celu profilaktykę
i ograniczenie występowania konfliktów.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym, z wykorzystaniem mikrofonu,
kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym oraz modyfikowanie poruszanych zagadnień.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej, instrukcję techniczną oraz
wsparcie techniczne. Istnieje możliwość odtworzenia webinaru dla uczestników szkolenia, którzy nie mogą uczestniczyć
w zajęciach w czasie rzeczywistym. Uczestnicy otrzymują na maila materiały szkoleniowe, prezentacje i skrypt oraz dostęp
do nagrania.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Konflikt pracowniczy. Aspekty praktyczne

- Specyfika konfliktu pracowniczego
- Strony konfliktu pracowniczego
-  Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
- Emocje w konflikcie pracowniczym
- Dynamika konfliktów pracowniczych

 

MODUŁ II
Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

- Style rozwiązywania konfliktów pracowniczych
- Stanowiska i interesy stron, jak skutecznie przechodzić ze stanowisk do interesów?
- Case study: Jak rozwiązać konflikt?
- Kręgi naprawcze: 4 kroki – Porozumienie bez przemocy
- Chmura – narzędzie myślowe TOC Goldratta
- Procedura rozwiązywania konfliktów w organizacji
- Mediacja w miejscu pracy jako jedna z metod rozwiązywania sporów
- Mediator w sprawach pracowniczych - rola i zadania
- Narzędzia mediatora pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja pracownicza w praktyce

- Mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa), jak zaplanować i skutecznie
przeprowadzić mediację w miejscu pracy
- Symulacja mediacji umownej w miejscu pracy z udziałem trenera
- Mediacja w przedmiocie odszkodowania, przywrócenia do pracy, zmiany tryby
rozwiązania umowy pracę
- Specyfika mobbingu, mediacja w sprawach oskarżenia o mobbing

 

MODUŁ IV
Ugody w sprawach pracowniczych

- Mediacje w sprawach molestowania seksualnego
- Symulacja mediacji w sprawie molestowania seksualnego
- Ugoda w sprawach pracowniczych
- Protokół z mediacji umownej (pozasądowej) i sądowej

AGENDA

AGENDA
09.00 - 11.15– MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15 - 16.15 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

04 / 11 / 2021

CENA zł (netto)

1130,08

CENA zł (brutto)

1390*

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 609 825 055    Masz pytania?