wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mediacje Karne

Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów  

Początek szkolenia:

13.11.2022

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ / 8 GODZ. (9.00-16.00)

Czas szkolenia:

13 listopada

Cena szkolenia:

430,50 (zł)

SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW-MEDIATORÓW, ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM MEDIACJI KARNYCH. KURS POZWALA ZDOBYĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA SĄDOWEGO, SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W SPRAWACH KARNYCH.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia mediacji karnych. Zadaniem mediatora w sprawach karnych jest ułatwienie wzajemnych relacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwienie im wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia. Jak tego dokonać w mediacji? Pokazujemy przydatne techniki i narzędzia mediatora.

KORZYŚCI:

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Pozna specyfikę konfliktu karnego
 • Rozumie zachowania i emocje stron w konflikcie karnym
 • Pozna potrzeby i oczekiwania oskarżonego (obwinionego)
 • Pozna potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego
 • Pozna model prowadzenia rozmowy w mediacji karnej
 • Potrafi stosować w mediacji technikę odzwierciedlenia
 • Pozna specyfikę spraw przemocowych

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

SZKOLENIE JEST PROWADZONE NA PLATFORMIE ZOOM W INTERAKTYWNEJ FORMIE, Z WYKORZYSTANIEM AUTORSKIEGO FILMU SZKOLENIOWEGO.
WYMAGANY JEST DOSTĘP DO MIKROFONU, ZALECANY DOSTĘP DO KAMERY.

PO ZAPISANIU SIĘ NA SZKOLENIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
 • instrukcję techniczną
 • wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże w razie trudności.
 • materiały szkoleniowe, w tym prezentacje.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Specyfika mediacji karnej

Zachowanie, potrzeby i oczekiwania oskarżonego

Zachowanie, potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego

Korzyści z mediacji karnej

Przeciwskazania do mediacji karnej

Podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie karnym

Podstawy psychologii konfliktu w sprawie karnej

Skierowanie do mediacji karnej

Spotkania indywidualne

Spotkania wspólne

Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie

Poszukiwanie rozwiązań

Symulacja mediacji prowadzona przez trenera

Film z mediacji karnej nagrany przez trenera, z udziałem statystów

MODUŁ II

Prawne aspekty mediacji karnej

Regulacje prawne zawodu mediatora w sprawach karnych

Regulacje prawne mediacji karnej

Procedura postępowania krok po kroku w sprawach z oskarżenia publicznego

Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego

Dostęp do akt

Przechowywanie notatek

Dokumentacja mediacyjna, sprawozdanie z mediacji

Koszty mediacji karnej

Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym

Scenki mediacyjne w sprawach karnych, ćwiczenia w grupach

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15-16.00 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (ZADANIE DOMOWE)

 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

POCZĄTEK SZKOLENIA

13 / 11 / 2022

CENA zł (netto)

350

CENA zł (brutto)

430,50*

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


  Kalendarz szkoleń

  Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

  +48 609 825 055  Masz pytania?