wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Mediacje cywilne i gospodarcze online

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, PRAWNIKÓW, MENEDŻERÓW

Termin szkolenia:

29 / 08 / 2020

Czas trwania:

2 DNI 16 GODZ.

Przedział szkolenia:


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI CYWILNYCH
I GOSPODARCZYCH,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY
SZKOLENIE LUB KURS
PODSTAWOWY Z
MEDIACJI I CHCIAŁY
ZDOBYĆ PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE
DO PROWADZENIA
MEDIACJI
GOSPODARCZYCH
ORAZ DO PRAWNIKÓW,
MENEDŻERÓW, KTÓRZY
CHCĄ PODWYŻSZYĆ
SWOJE KOMPETENCJE
ZAWODOWE.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach gospodarczych zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji cywilnej i gospodarczej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji gospodarczej. Uczestnik:
• poznaje specyfikę konfliktów gospodarczych
• dokonuje analizy konfliktu
• rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron
• potrafi dokonać oceny, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji
• jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań
• stosuje techniki zarządzania emocjami
• stosuje techniki negocjacyjne
• sporządza dokumenty mediacyjne
• ustala zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym, z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym oraz modyfikowanie poruszanych zagadnień.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej, instrukcję techniczną oraz wsparcie techniczne. Istnieje możliwość odtworzenia webinaru dla uczestników szkolenia, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym. Uczestnicy otrzymują na maila materiały szkoleniowe, prezentacje i skrypt oraz dostęp do nagrania.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych -
podstawowe zasady i procedury mediacyjne
• Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
• Metody ADR, negocjacje, mediacja i koncyliacja, formy mieszane
• Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem
• Mediacja gospodarcza: idea, zasady, korzyści
• Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych
• Przebieg postępowania mediacyjnego z podziałem na etapy
MODUŁ II
Kwestie prawne w mediacjach cywilnych i gospodarczych
• Rola pełnomocników w mediacji
• Generowanie opcji i poszukiwanie rozwiązań
• Ugoda w mediacji gospodarczej i jej skutki
• Sporządzenie porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych
• Dobre praktyki w kontaktach z pełnomocnikiem i sądem, zasady etyki
• Prawa i obowiązki mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych
• Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnych i gospodarczych

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja gospodarcza jako zarządzanie negocjacjami
• Symulacja mediacji „Znak towarowy”
• Mediator a negocjator – ćwiczenie w trójkach
• Rodzaje negocjacji
• Pojęcie stanowisk, interesów, potrzeb
• Negocjacje oparte na interesach
• Fazy negocjacji, zbieranie informacji, przedkładanie ofert
• Korzyści z mediacji dla przedsiębiorców


MODUŁ IV
Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów w sprawach
cywilnych i gospodarczych. Ćwiczenia praktyczne
• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach konfliktu
• Rola emocji w konfliktach gospodarczych
• Emocje klienta i emocje pełnomocnika: jak sobie z nimi radzić?
• Diagnoza konfliktu kluczem do sukcesu w mediacjach gospodarczych
• Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnej i gospodarczej.

AGENDA


9.00-11.15    MODUŁ I
11.15-11.30    PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00    MODUŁ I
13.00-13.15    PRZERWA KAWOWA
13.15-16.15    MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

ORGANIZATOR

Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC). Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

29 / 08 / 2020

CENA zł (brutto)

824 *

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349 WSPARCIE TECHNICZNE:
Tomasz Tchorowski
tel. 797-404-373    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 608 48 20 20    Masz pytania?