wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Mediacje cywilne i gospodarcze intensywnie

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, PRAWNIKÓW, MENEDŻERÓW

Początek szkolenia:

16.06.2023

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ / 8 GODZ. (8h)

Czas szkolenia:

16 czerwca godz. 9.00 - 16.00

Cena szkolenia:

850,00 (zł)

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI CYWILNYCH
I GOSPODARCZYCH,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY
SZKOLENIE LUB KURS
PODSTAWOWY Z
MEDIACJI I CHCIAŁY
ZDOBYĆ PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE
DO PROWADZENIA
MEDIACJI
GOSPODARCZYCH
ORAZ DO PRAWNIKÓW,
MENEDŻERÓW, KTÓRZY
CHCĄ PODWYŻSZYĆ
SWOJE KOMPETENCJE
ZAWODOWE.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach gospodarczych zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

KORZYŚCI:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji cywilnej i gospodarczej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji gospodarczej. Uczestnik:
• poznaje specyfikę konfliktów gospodarczych
• dokonuje analizy konfliktu
• rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron
• potrafi dokonać oceny, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji
• jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań
• stosuje techniki zarządzania emocjami
• stosuje techniki negocjacyjne
• sporządza dokumenty mediacyjne
• ustala zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym, z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym oraz modyfikowanie poruszanych zagadnień.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej, instrukcję techniczną oraz wsparcie techniczne. Istnieje możliwość odtworzenia webinaru dla uczestników szkolenia, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym. Uczestnicy otrzymują na maila materiały szkoleniowe, prezentacje i skrypt oraz dostęp do nagrania.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych -
podstawowe zasady i procedury mediacyjne
• Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
• Mediacja gospodarcza: idea, zasady, korzyści
• Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych
• Przebieg postępowania mediacyjnego z podziałem na etapy (z wykorzystaniem filmu szkoleniowego)
• Rola pełnomocników w mediacji
• Generowanie opcji i poszukiwanie rozwiązań
• Ugoda w mediacji gospodarczej i jej skutki
• Sporządzenie porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych
• Dobre praktyki w kontaktach z pełnomocnikiem i sądem, zasady etyki
 

MODUŁ II
Mediacja gospodarcza jako zarządzanie negocjacjami
• Symulacja mediacji nr 1„Znak towarowy”
• Symulacja mediacji nr 2  Mediator a negocjator

• Rodzaje negocjacji
• Pojęcie stanowisk, interesów, potrzeb
• Negocjacje oparte na interesach
 


MODUŁ III
Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów w sprawach
cywilnych i gospodarczych. Ćwiczenia praktyczne
• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach konfliktu
• Rola emocji w konfliktach gospodarczych
• Emocje klienta i emocje pełnomocnika: jak sobie z nimi radzić?
• Diagnoza konfliktu kluczem do sukcesu w mediacjach gospodarczych
 

AGENDA

09.00 - 11.15    MODUŁ I
11.15 - 11.30    PRZERWA KAWOWA
11.30 - 13.00    MODUŁ II
13.00 - 13.15    PRZERWA KAWOWA
13.15 - 16.15    MODUŁ III
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

POCZĄTEK SZKOLENIA

16 / 06 / 2023

CENA zł (brutto)

850,00*

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801


    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 609 825 055    Masz pytania?