wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Mediacja rodzinne - online

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Termin szkolenia:

12 / 09 / 2020

Czas trwania:

2 DNI 16 GODZ.

PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I


Specyfika konfliktu rodzinnego
• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• Racjonalna Terapia Zachowań RTZ
• wentylacja emocji
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• wspomaganie strony słabszą,
• przemoc w rodzinie
• przeciwskazania do mediacji rodzinnej


MODUŁ II


Przebieg mediacji rodzinnej
• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III


Mediacja rozwodowa
• kwestie wymagające poczynienia ustaleń w mediacji,
• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• kontakty w obecności kuratora
• ugoda w sprawie o kontakty
• ustalenia alimentów na dziecko i współmałżonka
• symulacja mediacji


MODUŁ IV


Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych
• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych
kredytów hipotecznych)
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej
• symulacje mediacji

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15-16.15 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

ORGANIZATOR

Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).
Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

12 / 09 / 2020

CENA

824 *
* skorzystaj z rabatu 7 dni. Zapisz się 7 dni przed szkoleniem, 20 procent taniej. Rabat naliczy się automatycznie.
* posiadasz extra kod rabatowy dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie. Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie weryfikacji negatywnej konieczna będzie dopłata do wysokości ceny podstawowej szkolenia.

KONTAKT    Kalendarz szkoleń

    Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

    +48 608 48 20 20    Masz pytania?