wczytywanie strony

Kreujemy komunikację z mediami

    Wszechstronnie przygotowujemy do kontaktów z mediami i wspieramy klientów w sytuacjach kryzysowych, rozwiązując problemy z dziedziny komunikacji. Zajmujemy się również budowaniem profesjonalnego wizerunku podmiotów biznesowych i publicznych oraz doskonalimy umiejętności, prowadząc specjalistyczne szkolenia i kursy.

    O! Zobacz! Rzecznik do wynajęcia!