wczytywanie strony

UZUPEŁNIENIE OFERTY SZKOŁY MEDIACJI

Temat szkolenia:

KURSY SPECJALISTYCZNE, STAŻE DLA MEDIATORÓW

Czas trwania:

Przedział szkolenia:


ZALECANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DLA
PROFESJONALNYCH MEDIATORÓW
1. Kurs podstawowy Szkoła Mediacji (40 godzin)
2. Wybrany kurs specjalistyczny (20 godzin)
3. Kurs zaawansowany (10 godzin),
łącznie minimum 70 godzin

Cel szkolenia:

OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH (20 GODZIN):
• Mediacje cywilne i gospodarcze – mediacje w biznesie
• Mediacje pracownicze i konflikty w organizacji
• Mediacje rodzinne
• Mediacje szkolne i rówieśnicze (z udziałem eksperta)
• Mediacje administracyjne (z udziałem eksperta)

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
• „Superwizja dla mediatorów” - szkolenie praktyczne dla zaawansowanych
• „Mentoring w mediacji”
• Staże dla mediatorów - możliwość uczestniczenia w realnych mediacjach - szkolenie III stopnia dla zaawansowanych, absolwentów szkoły mediacji


PROGRAM SZKOLENIA

OFERTA KURSÓW DLA ZAAWANSOWANYCH (10 GODZIN):


• TRENING PRAKTYCZNY WARSZTATU PRACY MEDIATORA
Oferta skierowana do osób, które ukończyły kurs mediacji w przeszłości, nie uczestniczyły w Szkole Mediacji
O-Media i odczuwają potrzebę praktycznych ćwiczeń, uczestniczenia w symulacjach różnych typów mediacji, udoskonalenia warsztatu pracy w praktycznych ćwiczeniach.


• WARSZTATY KONSTRUOWANIA UGÓD MEDIACYJNYCH
Zajęcia praktyczne – krok po kroku, tworzenie ugód we wszystkich rodzajach spraw, zalecane jako uzupełnienie szkolenia specjalistycznego; możliwość zorganizowania warsztatów z ugód wyłącznie rodzinnych, gospodarczych i cywilnych lub pracowniczych.


• BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ MEDIATORA
Zajęcia praktyczne – krok po kroku, jak zaistnieć na rynku usług mediacyjnych, poczynając od pracy nad autoprezentacją i poszerzeniem swojej samoświadomości, poprzez działania z zakresu Public Relations i marketingu z wykorzystaniem social media.


• MEDYTACJA, MINDFULNESS, TROSKA O DOBROSTAN PSYCHICZNY MEDIATORA
Warsztaty pokazujące, jak osiągnąć dobrostan psychiczny, czyli pozytywne emocje, wysoki poziom zadowolenia z życia, wspaniały nastrój, oraz wyeliminować stresory, niepotrzebne emocje, przekazane przez uczestników trudnych mediacji i swoje własne. Doskonałą drogą ku temu jest oczyszczanie myśli, skupienie się na oddechu, czyli medytacja oraz uważność. Świadome bycie tu i teraz.

AGENDA

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801