wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

szkoła mediacji online

Temat szkolenia:

KURSY I SZKOLENIA NA PLATFORMIE ZOOM POZWOLĄ ZDOBYĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU
MEDIATORA SĄDOWEGO.

Przedział szkolenia:

40 GODZ. (4 DNI)

Cena szkolenia:

1899 (zł)

W FORMIE NA ŻYWO
(Z MOŻLIWOŚCIĄ ODTWORZENIA)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
ODTWORZENIA WEBINARU DLA
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA,
KTÓRZY NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ
W ZAJĘCIACH W CZASIE
RZECZYWISTYM. UCZESTNICY
OTRZYMUJĄ NA MAILA MATERIAŁY
SZKOLENIOWE, PREZENTACJE
I SKRYPT ORAZ DOSTĘP DO
VIDEOSZKOLENIA.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.


Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym, z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym, oraz modyfikowanie poruszanych zagadnień. W trakcie szkolenia uczestnicy są dzieleni na grupy ćwiczeniowe (tzw. Pokoje), w których ćwiczą symulacje mediacji.

Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz:
• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną oraz
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże Ci w razie trudności.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, interaktywnej, z naciskiem na zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji mediacyjnych. Jest to możliwe w formule online, dzięki wykorzystaniu możliwości pracy w małych grupach ćwiczeniowych i prowadzenia symulacji mediacji.

Prowadzimy KURSY „SZKOŁA MEDIACJI” oraz szkolenia specjalistyczne z mediacji, podczas,
których uczestnicy zyskują nowe kompetencje zawodowe i psychospołeczne, czerpiąc z
doświadczeń trenerów w czynnym prowadzeniu mediacji:
• SZKOŁA MEDIACJI 40 godzin (
4 dni weekendowe, lub 5 dni w tygodniu, po 8 godzin)
• Mediacje rodzinne 2 dni, 16 godzin
• Mediacje rodzinne Intensywnie 1 dzień, 8 godzin

• Mediacje cywilne i gospodarcze – Mediacje w Biznesie, 1 dzień, 8 godzin
• Mediacje pracownicze i konflikty w organizacji, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje administracyjne, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje szkolne i rówieśnicze, 2 dni, 16 godzin
• Mediacje karne i dyscyplinarne, 2 dni, 16 godzin

UZUPEŁNIENIEM KURSÓW MEDIACYJNYCH jest praktyczny TRENING WARSZTATU PRACY MEDIATORA – Trening mediacyjny online.
Prowadzony w formule warsztatowej, w małych grupach szkoleniowych, polegający na symulacji postępowań mediacyjnych, z możliwością prowadzenia mediacji na żywo przez trenera oraz samych uczestników.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji
• Definicja, istota i zasady mediacji
• Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
• Style komunikacyjne
• Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
• Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
• Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
• Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
• Przebieg postępowania mediacyjnego
• Monolog mediatora
• Symulacja mediacji z udziałem trenera i uczestników - online

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów.
Trening mediacji
• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
• Dynamika konfliktu
• Rodzaje konfliktu
• Diagnoza konfliktu
• Interwencje w konflikt
• Strategie rozwiązywania konfliktów
• Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
• Docieranie do potrzeb
• Różnice między stanowiskiem a interesem

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Prawne i organizacyjne aspekty mediacji. Trening mediacji
• Przebieg postępowania mediacyjnego
- Zasady mediacji
- Etapy mediacji
• Trening umiejętności i technik mediacyjnych:
- prowadzenie wstępnych spotkań
- nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
- wspieranie stron w mediacji
- poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
- Prowadzenie dokumentacji
• Wzory dokumentów mediacyjnych
• Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ IV
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
• Trening umiejętności i technik negocjacyjnych
- Zasady negocjacji opartych na współpracy
- Etapy i style negocjacji
- Taktyki negocjacyjne
- BATNA, WATNA
- przełamywanie impasu w mediacjach i negocjacjach
• Zagadnienia etyki zawodowej mediatora
• Standardy pracy mediatora
• Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
• Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

 

AGENDA

09.00 - 11.15 – MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA 
11.30 - 13.00 – MODUŁ II
13.00 - 13.45 – PRZERWA
13.45 - 17.30 – MODUŁ III
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

 

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801