wczytywanie strony

Stres i emocje

Temat szkolenia:

SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ, PRZEDSIĘBIORCÓW, MENADŻERÓW, OSOBY NARAŻONE NA STRES I NAPIĘCIE.

Czas trwania:

8 GODZ.

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia, prowadzonego w oparciu o proces grupowy, jest zwiększenie wykorzystania potencjału inteligencji emocjonalnej uczestników poprzez doskonalenie kompetencji związanych z rozpoznawaniem i rozumieniem emocji. Efektem szkolenia jest właściwe rozumienie stresu, zmiana nastawienia do stresu, w celu skutecznego radzenia sobie z nim.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem,

 • Zwiększenie świadomości w obszarze emocji własnych i podległych pracowników,

 • Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez poprawę własnego nastroju,

 • Dbałość o swój dobrostan psychiczny i fizyczny,

 • Poznanie nowych odkryć naukowych na temat stresu,

 • Zwiększenie efektywności własnych działań.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • aktywizujące uczestników;

 • praktyczne ćwiczenia w parach i podgrupach;

 • ćwiczenia regulujące poziom energii;

 • grupowa i indywidualna analiza przypadku;

 • moderowana dyskusja;

 • symulacje.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
Inteligencja emocjonalna
• Rozpoznawanie emocji
• Uniwersalne reguły i prawa emocji
• Zarządzanie swoimi emocjami
• Zarządzanie emocjami w organizacji


MODUŁ II
Stres
• Pozytwyne i negatywne aspekty stresu. Mity i przekonania
• Reakcje i podatność na stres – autodiagnoza
• Lista symptomów ostrzegawczych stresu
• Wzorce reakcji na stres i konsekwencje
• „Błędne koło stresu” – dynamika rozwoju reakcji stresowej
• Skuteczne radzenie sobie ze stresem w kolejnych fazach
rozwoju sytuacji stresowej – tarcza antystresowa
• Moja relacja ze stresem


MODUŁ III
Asertywność i kształtowanie relacji
• Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
• Kształtowanie asertywnych relacji z innymi ludźmi
• Wyrażanie swoich próśb i potrzeb
• Reagowanie na presje i psychomanipulacje ze strony innych ludzi
• Jak stanowczo odmawiać, aby nie urazić innych?
• Jak zachować się, gdy ktoś przekracza nasze granice?
• Szczególne strategie asertywne


MODUŁ IV
Trening antystresowy
• Jak zadbać o siebie i swój dobrostan psychiczny?
• Moja postawa wobec odpoczynku i relaksacji
• Trening koncentracji uwagi
• Inne metody radzenia sobie ze stresem

AGENDA

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. Specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu.

Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, dziennikarskie i w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym oraz praktyką w sferze dziennikarstwa i public relations.

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Zafascynowana emocjami i duchowością, praktykująca Mindfulness. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do zmiany, która rozpoczyna się w nas samych...

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.
Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349