wczytywanie strony

Profesjonalna obsługa klienta z elementami sprzedaży

Temat szkolenia:

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z ELEMENTAMI SPRZEDAŻY

Czas trwania:

8 GODZ.

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ

Cel szkolenia:

Zadowoleni klienci to główny kapitał każdej firmy.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji związanych z dbałością o klientów, takich jak:

 • budowaniem kontaktu i długotrwałych pozytywnych relacji z klientami,

 • docieraniem do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów,

 • rozwojem umiejętności handlowych,

 • poznaniem sposobów komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości,

 • stosowaniem technik sprzedażowych,

 • radzeniem sobie z trudnym klientem i trudnymi sytuacjami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem;

 • Umiejętne wyrażanie swoich myśli;

 • Eliminowanie barier komunikacyjnych;

 • Pozyskanie umiejętności handlowych;

 • Zwiększenie motywacji do działania;

 • Odkrywanie nowych możliwości porozumienia z oponentami;

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;

 • Poprawa wizerunku osobistego.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

• aktywizujące uczestników, oparte na procesie grupowym;
• źwiczenia w parach i podgrupach;
• analiza przypadku;
• symulacje z udziałem trenera;
• miniwykład;
• liczne przykłady z praktyki zawodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Budowanie wiarygodności w relacjach z klientem

 • budowanie profesjonalnego wizerunku biznesowego

 • mowa ciała, pierwsze wrażenie, autoprezentacja

 • tworzenie pozytywnej atmosfery podczas rozmowy z klientem

 • utrzymanie dobrych relacji z klientem

 

MODUŁ II

Prezentacja oferty

 • angażowanie klientów do wypowiedzi

 • sztuka zadawania odpowiednich pytań i diagnozowania sytuacji klienta

 • aktywne słuchanie

 • uważność w wychwytywaniu potrzeb klientów

 • dostosowanie oferty do potrzeb klienta

 • dobór słów przyciągających uwagę klienta - język korzyści

 • sztuka wyciszania obaw klienta

 

MODUŁ III

Finalizacja sprzedaży

 • niewerbalne sygnały gotowości klienta do współpracy

 • werbalne sygnały gotowości do współpracy,

 • sztuka przyjaznego przybliżania klienta do ostatecznej decyzji o zakupie

 • techniki obrony przed pierwszym atakiem na cenę

 • techniki obrony na żądanie obniżenia ceny

 • techniki negocjacyjne

 • reagowanie na odmowę i niechęć ze strony klienta

 

MODUŁ IV

Współpraca z trudnym klientem

 • psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem i współpracownikiem

 • źródła i mechanizmy zachowań klientów i współpracowników przejawiających tendencje agresywne i roszczeniowe

 • obrona przed atakiem osobowym i krytyką

 • asertywność

 • reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i oceny krytyczne

 • techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami

 

MODUŁ V

Samoświadomość w budowaniu relacji z klientem

 • budowanie własnych zasobów

 • analiza własnych trudności w relacji z klientem

 • sposoby reagowania na zachowania klientów

 • stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

AGENDA

AGENDA
09.00 - 10.00 – MODUŁ I
10.00 - 10.15 - PRZERWA KAWA
11.00 - 12.00 – MODUŁ II
12.00 - 13.30 - MODUŁ III
13.30 – 14.15 – LUNCH
14.15 - 15.45 – MODUŁ IV
15.45 - 17.00 - MODUŁ V

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu , Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. Specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, dziennikarskie i w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym oraz praktyką w sferze dziennikarstwa i public relations. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Zafascynowana emocjami i duchowością, praktykująca Mindfulness. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do zmiany, która rozpoczyna się w nas samych...

TRENER

BARBARA ŚWIERBIŃSKA

Właściciel Firmy Media Publications, Dyrektor Marketingu Everest Climbing, Doradca ds. Klientów Kluczowych PRO MEDIA wydawcy Nowej Trybuny Opolskiej oraz Dyrektor Marketingu wydawnictwa Press Media wydawcy magazynu CABINES – Kosmetyki Profesjonalne, Doradca ds. Klientów Kluczowych Agencji Reklamowej LESPOL, Specjalista ds. reklamy w Super Expresie. Menadżer marketingu i sprzedaży, specjalista ds. rynku reklamy prasowej, rynku kosmetycznego i urządzeń sportowych, specjalista ds. obsługi klientów kluczowych, projektant urządzeń do masażu i ruchomych ścianek wspinaczkowych.

Od 20 lat wdraża nowych pracowników działów handlowych i marketingu do pracy. Przeprowadziła ponad 300 godzin szkoleń wewnętrznych dla pracowników. Tematyka szkoleń obejmuje obszary: kontaktów z klientami, pozyskiwaniem nowych klientów, metodyki sprzedaży produktów, kultury organizacyjnej firmy, współpracy z MŚP oraz klientami korporacyjnymi, specyfiki sprzedaży lokalnej i globalnej, specyfiki sprzedaży targowej,

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.
Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349