wczytywanie strony

MEDIACJE RODZINNE ONLINE

Temat szkolenia:

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALISTYCZNY MEDIACJE RODZINNE PROWADZONY W FORMULE ONLINE!

Czas trwania:

16 GODZ.

Przedział szkolenia:

2 DNI

KURSY I SZKOLENIA
NA PLATFORMIE CLICKMEETING,
PROWADZONE NA ŻYWO (LIVE)
POZWOLĄ ZDOBYĆ WIEDZĘ
I UMIEJĘTNOŚCI,
NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA
ZAWODU MEDIATORA SĄDOWEGO.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi do
skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w tym rozwodowej. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą
praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne
jej przeprowadzenie i właściwe zredagowanie ugody.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnik:
• rozumie specyfikę konfliktu rodzinnego;
• rozumie zachowania stron w silnym konflikcie;
• rozumie emocje stron w konflikcie i potrafi nimi zarządzać;
• rozumie sytuację dziecka, będącego ofiarą konfliktu rodziców;
• potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji;
• potrafi przezwyciężyć impas w mediacji rodzinnej;
• potrafi radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym,
z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym, oraz
modyfikowanie poruszanych zagadnień.

Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz:
• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby,
która pomoże Ci w razie trudności.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I

Specyfika konfliktu rodzinnego
• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• Racjonalna Terapia Zachowań RTZ
• wentylacja emocji
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• wspomaganie strony słabszą,
• przemoc w rodzinie
• przeciwskazania do mediacji rodzinnej


MODUŁ II

Przebieg mediacji rodzinnej
• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja rozwodowa
• kwestie wymagające poczynienia ustaleń w mediacji,
• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• kontakty w obecności kuratora
• ugoda w sprawie o kontakty
• ustalenia alimentów na dziecko i współmałżonka
• symulacja mediacji


MODUŁ IV
Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych
• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych
kredytów hipotecznych)
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej
• symulacje mediacji

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15-16.15 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801