wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

MEDIACJE RODZINNE INTENSYWNIE

Temat szkolenia:

Mediacje Rodzinne Intensywnie

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW PROGRAM INTENSYWNY

Przedział szkolenia:

8 GODZ. (9.00-16.00)

Cena szkolenia:

850 (zł)

SZKOLENIE MA CHARAKTER INTENSYWNY I ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW-MEDIATORÓW, Z POGŁĘBIENIEM WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KONFLIKTU I PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI W KONFLIKCIE RODZINNYM, A TAKŻE ELEMENTÓW PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ W KONTEKŚCIE DOBRA DZIECKA PRZY ROZSTANIU RODZICÓW.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w tym rozwodowej. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej przeprowadzenie i właściwe zredagowanie ugody.

KORZYŚCI:

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK:

• rozumie specyfikę konfliktu rodzinnego
• rozumie zachowania stron w silnym konflikcie
• rozumie emocje stron w konflikcie i potrafi nimi zarządzać
• rozumie sytuację dziecka, będącego ofiarą konfliktu rodziców
• potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji
• potrafi przezwyciężyć impas w mediacji rodzinnej
• potrafi radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją.


 

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

PO ZAPISANIU SIĘ NA SZKOLENIE OTRZYMASZ:

• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną 
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże Ci w razie trudności.
• uczestnicy otrzymują na maila przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, w tym prezentacje.


PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
Specyfika konfliktu rodzinnego. Przebieg mediacji rodzinnej.

• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• manipulacja
• komunikacja w konflikcie rodzinnym
• podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie rodzinnym
• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

MODUŁ II
Mediacja rozwodowa. Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych.

• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• ustalenie alimentów
• symulacja mediacji
• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej

AGENDA

09.00 - 11.15 – MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.15 – PRZERWA
13.15 - 16.00 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801