wczytywanie strony

Handlowiec Vito

Temat szkolenia:

TECHNIKI POZYSKIWANIA, PROWADZENIA I DOMYKANIA TRANSAKCJI Z VITO

Czas trwania:

16 GODZ.

Przedział szkolenia:

2 DNI

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji związanych z:

 • technikami pozyskiwania, prowadzenia i domykania transakcji z VITO (Very Important Top Officers),

 • wykorzystaniem technik negocjacyjnych i prezentacją korzyści płynących z transakcji na różnych płaszczyznach VBC (Value Based Selling),

 • poznaniem sposobów komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości,

 • budowaniem dobrych relacji z klientami i ich utrzymywaniem,

 • przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu,

 • wzbudzaniem motywacji do działania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

 • Umiejętne wyrażanie myśli.

 • Eliminowanie barier komunikacyjnych.

 • Odkrywanie nowych możliwości porozumienia z oponentami.

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 • Nauka nowych technik sprzedaży.

 • Motywacja do działania i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Aktywizujące uczestników

 • Oparte na procesie grupowym

 • Ćwiczenia w parach i podgrupach

 • Analiza przypadku

 • Symulacje

 • Mini-wykład

 • Liczne przykłady z praktyki zawodowej


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I

Wstęp do zagadnień

 • Prezentacja uczestników i prowadzących szkolenie
 • Identyfikacja klientów firmy, otoczenia rynkowego, konkurencji
 • Specyfika relacji B2B oraz współpracy z VITO
 • Profesjonalny handlowiec - autoprezentacja, wizaż biznesowy, mowa ciała – pierwsze wrażenie

 

MODUŁ II

Przed spotkaniem

 • Jak umówić się na pierwsze spotkanie Z VITO?
 • Gdzie powinno się ono odbyć?
 • Jak szybciej docierać do decydentów, ograniczając stratę czasu i jałowe rozmowy?
 • Jak należy się przygotować do wizyty?
 • Pozyskanie kluczowych informacji o kliencie, określenie celów do osiągnięcia, przygotowanie materiałów wspomagających spotkanie

 

MODUŁ III

Wizyta. Prowadzenie negocjacji handlowych

Rozpoczęcie:

 • powitanie klienta i budowane profesjonalnego wizerunku
 • mowa ciała w kontaktach z klientem
 • tworzenie pozytywnej atmosfery podczas spotkania
 • budowanie wiarygodności

Rozwinięcie:

 • postępowanie z klientem
 • angażowanie klientów do wypowiedzi
 • sztuka zadawania odpowiednich pytań diagnoza sytuacji klienta
 • aktywne słuchanie
 • dostosowanie oferty do potrzeb klienta
 • zamiana obiekcji klienta w zaletę
 • sztuka wyciszania obaw klienta
 • sztuka przyjaznego przybliżania klienta do ostatecznej decyzji o zakupie usługi
 • wykorzystanie metafor, język korzyści
 • techniki negocjacyjne

 

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

 

MODUŁ IV

Finalizacja transakcji

 • symulacja rozmowy negocjacyjnej z udziałem trenera
 • techniki obrony przed pierwszym atakiem na cenę
 • techniki obrony na żądanie obniżenia ceny
 • postępowanie podczas negocjowania
 • niewerbalne sygnały gotowości klienta do współpracy
 • werbalne sygnały gotowości do współpracy
 • asertywne reagowanie na odmowę i niechęć ze strony klienta
 • utrzymanie dobrych relacji z klientem, dbałość o klienta, uważność w wychwytywaniu potrzeb klientów i dostosowanie do ciągle zmieniających się warunków rynkowych.

 

MODUŁ V

Nasi klienci - budowanie trwałych relacji

 • budowanie zaufania
 • wpływ procesów poznawczych na budowanie zaufania
 • tworzenie relacji
 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • podtrzymywanie relacji

 

MODUŁ VI

Samoświadomość handlowca

 • dbałość o ustawiczny rozwój osobisty i zawodowy
 • naturalność, prezencja, elastyczność w działaniu
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozwój własnych umiejętności komunikacyjnych: trening pozytywnego nastawienia
 • radzenie sobie z niepowodzeniami i wypaleniem zawodowym w dziale handlowym
 • pozytywne i negatywne aspekty stresu
 • synergia celów osobistych i zawodowych – koło życia

AGENDA

AGENDA
09.00 - 10.30 – MODUŁ I
10.30 - 10.45 - PRZERWA KAWA
10.45 - 13.30 – MODUŁ II
13.30 – 14.15 – LUNCH
14.15 - 17.00 – MODUŁ III

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK


Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja trenerska I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu , Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu.
Specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, dziennikarskie i w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem mediacyjnym oraz praktyką w sferze dziennikarstwa i public relations. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Zafascynowana emocjami i duchowością, praktykująca Mindfulness. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Do zmiany, która rozpoczyna się w nas samych...

TRENER

BARBARA ŚWIERBIŃSKA


Właściciel Firmy Media Publications, Dyrektor Marketingu Everest Climbing, Doradca ds. Klientów Kluczowych PRO MEDIA wydawcy Nowej Trybuny Opolskiej oraz Dyrektor Marketingu wydawnictwa Press Media wydawcy magazynu CABINES – Kosmetyki Profesjonalne, Doradca ds. Klientów Kluczowych Agencji Reklamowej LESPOL, Specjalista ds. reklamy w Super Expresie.
Menadżer marketingu i sprzedaży, specjalista ds. rynku reklamy prasowej, rynku kosmetycznego i urządzeń sportowych, specjalista ds. obsługi klientów kluczowych, projektant urządzeń do masażu i ruchomych ścianek wspinaczkowych. Od 20 lat wdraża nowych pracowników działów handlowych i marketingu do pracy. Przeprowadziła ponad 300 godzin szkoleń
wewnętrznych dla pracowników. Tematyka szkoleń obejmuje obszary: kontaktów z klientami, pozyskiwaniem nowych klientów, metodyki sprzedaży produktów, kultury organizacyjnej firmy, współpracy z MŚP oraz klientami korporacyjnymi, specyfiki sprzedaży lokalnej i globalnej, specyfiki sprzedaży targowej.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801