wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

dialog motywujący

Temat szkolenia:

Kurs przygotowujący do certyfikacji wg międzynarodowej skali MITI

Przedział szkolenia:

6 tygodni (6 DNI szkolenia, Godz. 8.00-16.00)

Cena szkolenia:

1500 (zł)

DIALOG  MOTYWUJĄCY TO JEDNA Z NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ METOD PRACY PSYCHOLOGICZNEJ NA ŚWIECIE.  ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W KAŻDYM OBSZARZE PRACY Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM, zwłaszcza W PORADNICTWIE I BIZNESIE.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala kompleksowo poznać Dialog Motywujący w teorii i praktyce, poprzez poznawanie narzędzi i rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym (kurs przygotowujący) oraz umożliwia odbycie superwizji szkoleniowych w ramach certyfikacji PIDM (II etap, oddzielnie płatny), przygotowujący do akredytacji według międzynarodowej skali MITI.

Szkolenie pozwala doskonalić kompetencje zawodowe i oferować większą skuteczność podejmowanych działań dzięki zastosowaniu Dialogu Motywującego, czyli stylu rozmowy służącego umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany, którego wysoka skuteczność poparta jest wynikami licznych badań klinicznych.

Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia absolwenci potrafią wybrać skuteczną interwencję, zastosować efektywne metody motywowania, właściwie reagować na sygnały oporu bądź niechęci, by w końcu zbudować i wzmocnić u rozmówców motywację do zmiany zachowania.

Firma O-Media jest akredytowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, dzięki czemu absolwenci kursu, jeśli będą chcieli uzyskać tytuł Praktyka Dialogu Motywującego lub Terapeuty Dialogu Motywującego (o ile posiadają samodzielny tytuł terapeuty uznany w standardach polskich), będą mieć zaliczone 48 godzin szkolenia z Dialogu Motywującego do procesu certyfikacyjnego PIDM.

MOŻLIWA OPCJA DODATKOWA - CERTYFIKACJA PIDM

Osoby, które chcą przejść proces certyfikacji, powinny odbyć drugą część szkolenia w formie dodatkowych sześciu dwudniowych łączeń online (dodatkowo płatnych) na platformie ZOOM (48 godzin) superwizji szkoleniowej PIDM, podczas której uczestnicy przedstawiają własne nagrania rozmów dialogowych.

Superwizja szkoleniowa obejmuje łącznie 48 godzin, w tym 12 godzin dydaktycznych obejmujące omówienie skali MITI i przygotowanie do nagrań oraz 36 godzin dydaktycznych superwizji szkoleniowej, podczas której każdy z uczestników prezentuje dwa dwudziestominutowe nagrania swojej rozmowy w oparciu o DM; nagrania są omawiane z koderem skali MITI w grupie superwizyjnej. Celem superwizji szkoleniowej jest przygotowanie uczestnika do akredytacji wg międzynarodowej skali MITI.

Koszt superwizji to 3000 zł.

Na czym polega akredytacja?

Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu Praktyka Dialogu Motywującego/Terapeuty Dialogu Motywującego: do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia. Jednorazowy koszt oceny MITI przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 550 zł.

Koszt akredytacji to 550 zł.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Grupy zawodowe, którym Dialog Motywujący ułatwia pracę oraz zwiększa skuteczność podejmowanych działań:

terapeuci uzależnień, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, pielęgniarki, lekarze, kuratorzy sądowi, nauczyciele, pedagodzy, służby więziennictwa, policjanci.

KORZYŚCI:

• charakter warsztatowy wszystkich zajęć,
• nauka poprzez symulacje, ćwiczenia, pracę na przykładach,

Nauka w małych grupach (minimalna liczba uczestników: 6 osób)

• Certyfikat akredytowanego Ośrodka Szkoleniowego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, zaświadczający o ukończeniu 48-godzinnego kursu Dialogu Motywującego

• Możliwość odpłatnego przeprowadzenia superwizji ćwiczeniowej (48 godzin) z Dialogu Motywującego po zakończeniu kursu

• Możliwość odpłatnego przystąpienia do akredytacji według skali MITI

• Zajęcia w małych grupach ćwiczeniowych (liczba uczestników limitowana), prowadzone przez doświadczonych praktyków

• Pakiet Twoich własnych nagrań i ćwiczeń praktycznych, odbywanych w czasie zajęć

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Warsztatowo – treningowe: mini-wykłady, scenki „superwizowane”, symulacje, ćwiczenia w parach i w grupach. Wiedza teoretyczna według proporcji praktyki i teorii 80/20.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

• zapoznanie z kluczowymi założeniami, koncepcjami, teoriami psychologicznymi stanowiącymi podstawy DM

• zapoznanie ze specyficznym dla DM nastawieniem mentalnym - „Duchem DM”

• rola i znaczenie transteoretycznego modelu zmiany w DM.

• nabycie umiejętności dostosowywania interwencji do etapu zmiany, na którym znajduje się rozmówca

• zapoznanie z pułapkami utrudniającymi posługiwanie się DM, barierami komunikacyjnymi oraz odruchem naprawiania

• zapoznanie z metodami (pytaniami otwartymi dowartościowaniami, odzwierciedleniami, podsumowaniami) i zasadami pracy w DM,

• nabycie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach pracy z rozmówcą – cz. 1

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ II
Podstawy praktyczne. Duch Dialogu Motywującego
• nabycie umiejętności dostosowywania interwencji do etapu zmiany, na którym znajduje się rozmówca

• zapoznanie z pułapkami utrudniającymi posługiwanie się DM, barierami komunikacyjnymi oraz odruchem naprawiania

• zapoznanie z metodami (pytaniami otwartymi dowartościowaniami, odzwierciedleniami, podsumowaniami) i zasadami pracy w DM,

• nabycie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach pracy z rozmówcą – cz. 1

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Podstawowe narzędzia stosowane w Dialogu Motywującym

• zapoznanie z rozumieniem dynamiki interakcji z rozmówcą przez pryzmat 4 procesów: angażowania, ukierunkowania, wywoływania i planowania

• praktykowanie w warunkach warsztatu metod i zasad pracy w DM

• rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach pracy z rozmówcą= cz. 2

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ IV
Udzielanie informacji WDW. Procesy w DM.

• zapoznanie ze specyfiką i techniką udzielania informacji w DM (Wydobądź- Dostarcz – Wydobądź). Nabycie umiejętności stosowania WDW

• rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach pracy z rozmówcą= cz. 3

PIĄTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ V

Język podtrzymania i niezgody oraz język zmiany w Dialogu Motywującym

  • zapoznanie z koncepcją języka podtrzymania i niezgody oraz języka zmiany w Dialogu Motywującym
  • budowa świadomości roli procesu angażowania w relacji z rozmówcą
  • nabycie umiejętności rozpoznawania języka podtrzymania i języka zmiany w wypowiedziach rozmówcy

SZÓSTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ VI

Proces angażowania

  • nabycie umiejętności tonowania języka podtrzymania i rozwijania języka zmiany metodami stosowanymi w DM
  • zapoznanie z przyczynami występowania języka niezgody w relacji/ rozmowie
  • zwiększenie świadomości roli konsultanta w sytuacjach występowania rozdźwięku w relacji/ rozmowie
  • nabycie umiejętności pracy nad zmianą w sytuacji wystąpienia rozdźwięku

AGENDA

8.00-10.30– MODUŁ SZKOLENIOWY
10.30.-10.45 – PRZERWA KAWOWA
10.45 – 12.15 – MODUŁ SZKOLENIOWY
12.15-12.30 – PRZERWA
12.30-16.00 – MODUŁ SZKOLENIOWY
 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Trenerka Dialogu Motywującego, Praktyczka Dialogu Motywującego, Trenerka kompetencji psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediatorka. Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Autorka podcastu „Wyspa Inspiracji”.

Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą, nad zmianą w sobie i nad swoimi relacjami z otoczeniem. Dr nauk prawnych, wykładowczyni akademicka, kierowniczka studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, we Wrocławiu i w Warszawie. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349