wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Strumień myśli... Znasz to? Zapewne nieustannie jest obecny w Twojej głowie, a Ty prawdopodobnie czasem mu się przyglądasz, a czasem ...
Czy da się pracować i robić wszystko na 100 procent? Tak, da się, o ile pod tym hasłem rozumiemy „tyle, ...
/14 Marzec 2024

Mediacje w miejscu pracy

14-15 marca, 16 godzin ...
Perfekcjonizm to wewnętrzny pęd do osiągania więcej, do bycia kimś więcej i do udowadniania swojej wartości. W dążeniu do doskonałości ...Temat szkolenia:

AUTORSKI 7 TYGODNIOWY TRENING UWAŻNOŚCI, WZMACNIAJĄCY KONCENTRACJĘ, REDUKUJĄCY SKUTKI CHRONICZNEGO STRESU I PRZECIWDZIAŁAJĄCY SYNDROMOWI WYPALENIA ZAWODOWEGO, PRZEZNACZONY DLA MEDIATORÓW.

Przedział szkolenia:

7 tygodni 21 godzin 30 minut dziennie pracy własnej ()

Cena szkolenia:

2066,40 (zł)

Zapraszamy do uczestnictwa w jedynym w Polsce autorskim programie redukcji stresu w oparciu o uważność, przygotowanym przez mediatorów  dla mediatorów!  Zajęcia prowadzi Aleksandra Łomzik, jedyna na Opolszczyźnie oraz jedna ze stu w kraju, nauczycielka Mindfulness MBSR, posiadająca uprawnienia i umiejętności do przeprowadzenia Kursu Mindfulness MBSR zgodnie z jego oryginalną formułą, będąca zarazem mediatorką. Program został opracowany we współpracy z dr Ewą Kosowską-Korniak, doświadczoną mediatorką i trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jako odpowiedź na potrzeby mediatorów. Uwzględnia specyfikę ich pracy oraz szczególne potrzeby.

Cel szkolenia:

Uważność (Mindfulness ) to sztuka utrzymywania uwagi w chwili obecnej. W ramach 7-tygodniowego treningu uczestnicy doznają dobroczynnego oddziaływania uważności na swoje życie i zdrowie, działalność zawodową i relacje rodzinne. Stosowanie technik Mindfulness ułatwia mediatorom skuteczną komunikację z innymi, poprzez wzmacnianie kontaktu z własnymi emocjami, uczenie się świadomej odpowiedzi na te emocje, zamiast reaktywnego działania w ich wyniku, oraz budowanie empatycznej postawy w stosunku do otaczających nas ludzi i zjawisk. Niezbędnym elementem prawidłowej komunikacji w mediacji jest świadomość własnych przeżyć w trwającej chwili oraz uważność na impulsy i sygnały  wysyłane przez ciało.

KORZYŚCI:

 • głęboka praca z uświadamianiem sobie własnych emocji, nie tylko wtórnych ale również pierwszych, adaptacyjnych,
 • wspieranie przestrzeni związanej z uważną komunikacją  zarówno ze sobą jak i z innymi,
 • uzmysławianie sobie własnych schematów funkcjonowania, działania i myślenia, jakie odtwarzamy przy stole mediacyjnym i poza nim,
 • wspieranie zasady bezstronności mediacji poprzez głęboką pracę wewnętrzną dotyczącą postawy nieoceniającej,
 • praca nad językiem ciała, wzmacnianie kontaktu z własnym ciałem i umiejętność odczytywania jego sygnałów,
 • wspieranie umiejętności pracy w chwili obecnej na rzecz przyszłości, nietkwienie w przeszłości dłużej niż jest to konieczne,
 • wzmacnianie kompetencji kierowania i skupiania uwagi na jednym zagadnieniu przez dłuższy czas, bez przełączania się między różnymi aktywnościami mózgu, które może być bezproduktywne i wyczerpujące,
 • rozwijanie w sobie empatii oraz życzliwości dla siebie samego oraz cierpliwości,
 • wspieranie szeroko pojętego zdrowia własnego poprzez intensywny  trening uważności,
 • praca nad  samoświadomością jako istotny czynnik etyczny w pracy mediacyjnej,
 • redukowanie skutków chronicznego stresu, umiejętność radzenia sobie z wysokim poziomem   stresu w sytuacjach zawodowych poprzez użycie technik Mindfulness,
 • praca z własną reaktywnością w  funkcjonowaniu i myśleniu,
 • aktywne przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego w pracy mediatora dzięki zastosowaniu technik Mindfulness,
 • zwiększanie przestrzeni między bodźcem a reakcją,
 • uzyskanie wiedzy na temat pochodzenia myśli i umiejętność radzenia sobie z myślami trudnymi.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), w czasie rzeczywistym, na platformie ZOOM, umożliwiającej widzenie się i słyszenie wszystkich członków grupy i trenerki oraz udział w dyskusjach uczestników, tworzących małą, maksymalnie 16 osobową grupę.

Trening uważności obejmuje 21 godzin zajęć online, w formie cotygodniowych 3-godzinnych spotkań online (7 modułów w 7 kolejnych wtorków, w godz. 18.30-21.30) oraz 30-minutowe codzienne ćwiczenia w domu z wykorzystaniem materiałów audio z wykorzystaniem materiałów audio. Udział w spotkaniach po kliknięciu w link – adres internetowy  spotkania otrzymasz w mailu.


PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM TRENINGU:

MODUŁ 1

Wprowadzenie do uważności.

Część teoretyczna:

 • Czym jest uważność?
 • Bycie tu i teraz
 • Badania naukowe na temat Mindfulness
 • Korzyści ze stosowania praktyk uważności dla ciała i umysłu
 • Czym jest formalna i nieformalna praktyka Mindfulness?

Część warsztatowa:

 

MODUŁ 2

Budowanie relacji ze sobą

Część teoretyczna:

 • Kontakt z ciałem
 • Schematy zachowania, myślenia
 • Automatyczny pilot      

Część teoretyczna:

 • Budowanie i pogłębianie  kompetencji poprzez Trening uważności

 

MODUŁ 3

Emocje, myśli

Część teoretyczna

 • Świadomość własnych emocji
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Czym są myśli, jakie jest ich pochodzenie
 • Radzenie sobie z trudnymi myślami

Część warsztatowa

 • Budowanie i pogłębianie  kompetencji poprzez Trening uważności

MODUŁ 4

Chroniczny stres, wypalenie zawodowe

Część teoretyczna

 • Czym jest stres
 • Wpływ stresu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka
 • Przestrzeń między bodźcem a reakcją
 • Reaktywność a uważna odpowiedź
 • Życzliwość dla siebie
 • Techniki uważności a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Część warsztatowa

 

MODUŁ 5

Uważność a mózg  

Część teoretyczna

 • Jak praktyka uważności zmienia nasz mózg? Przegląd badań naukowych.
 • Multitasking. Dlaczego nie jest efektywny?
 • Postawa nieosądzająca – umysł poczatkującego      

Część warsztatowa

 • Budowanie i pogłębianie  kompetencji poprzez Trening uważności.

 

MODUŁ 6

Intensywny 3  godzinny  TRENING UWAŻNOŚCI

 

MODUŁ 7

Integracja treści 6 tygodniowego treningu

 • Uważna komunikacja
 • Podsumowanie procesu treningu i jego znaczenia dla członków grupy – wymiana refleksji

 

TRENING UWAŻNOŚCI

W ramach części warsztatowej każdego ze spotkań prowadzone będą  ćwiczenia uważności takie jak: techniki uważności na oddech, bodyscan, uważne jedzenie, uważny ruch, uważne patrzenie, wykonywanie codziennych czynności w sposób świadomy, medytacja uważności na odczucia z ciała, dźwięki, emocje i myśli, medytacja metta i inne. 

AGENDA

AGENDA spotkań 1, 2, 3, 4, 5, 7

18.30. – 19.00 Dyskusja na rozpoczęcie

19.00 – 20.00  Część teoretyczna

20.00 – 20.15 Przerwa

20.15 – 21.15 Część warsztatowa

21.15 – 21.30 Podsumowanie spotkania

Agenda spotkania 6

Intensywny 3  godzinny  trening uważności,

przetkany kilkoma 5 minutowymi przerwami.

Aleksandra Łomzik - towarzyszy ludziom w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Realizuje je poprzez coaching, oraz ucząc Mindfulness (uważności ). Jest pedagogiem,  trenerem kompetencji miękkich oraz  certyfikowaną nauczycielką metody Mindfulness Based Stress Reduction oraz Mindfulness Based Compassionate Living. Fanka mediacji, posiada uprawnienia mediatora sądowego.  Aktywnie działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju standardów coachingu w Polsce jako Dyrektor Opolskiego Oddziału Izby Coachingu. Cały czas rozwija doświadczenia w pracy z grupami w ramach 8 tygodniowych treningów redukcji stresu w oparciu o uważność, obserwując jaką moc ma ta metoda i jak mocno może wpłynąć na podwyższenie jakości życia uczestników. Twórczyni i pomysłodawczyni marki "Poznaj się ze się ze sobą" wspierającej szerzenie wiedzy o psychoedukacji.

Dr Ewa Kosowska-Korniak

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801