wczytywanie strony

Trening mediacji rodzinnych

  Mediacje rodzinne są trudne, ale niezwykle potrzebne, dlatego wymagają pogłębionych umiejętności. Po dwóch dniach specjalistycznego kursu - praktycznego treningu mediacji rodzinnych, licznych symulacjach i ćwiczeniach warsztatowych, jesteśmy gotowi podjąć się nowego wyzwania.

  Obowiązkowe mediacje rodzinne to kluczowy element projektowanych zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, mających na celu ochronę praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro.

  Proponowany przepis art. 4361 k.p.c. – bo o nim mowa – przewiduje, iż „przed wniesieniem powództwa o rozwód lub o separację przeprowadza się rodzinne postępowanie informacyjne. Celem postępowania jest pojednanie małżonków, a w braku możliwości pojednania – zawarcie ugody regulującej sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, utrzymywanie kontaktów każdego z małżonków z ich wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimenty między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi”.

  Kurs „Mediacje rodzinne O-Media” pozwala zrozumieć specyfikę konfliktu rodzinnego, zachowania stron w silnym konflikcie i sytuację dziecka będącego ofiarą konfliktu rodziców. Szczególny nacisk kładziemy na nauczenie uczestników, jak radzić sobie podczas mediacji z sytuacjami trudnymi, z emocjami stron, z impasem, z nierównowagą sił, manipulacją. Podczas szkolenia poruszone są kwestie, które mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku, jak również odgrywająca -według projektowanych zmian – szczególną rolę piecza naprzemienna.

  Nowelizacja przepisów przewiduje wprost możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z określeniem, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (projektowany art. 58 § 1 aa KRO). Warunkiem zastosowania wykonywania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców jest przede wszystkim zdolność rodziców do komunikacji i współpracy przy podejmowaniu decyzji w prawach dziecka, a tę można skutecznie naprawić lub wzmocnić w drodze mediacji.

  Jeśli czujesz, że mediacje rodzinne to jest to, co chciałbyś/chciałabyś robić w życiu, kurs Mediacje Rodzinne nauczy Cię, jak dotrzeć do potrzeb, budować zrozumienie i zaufanie między uczestnikami mediacji, pomóc stronom w wyrażaniu emocji i zbudowaniu porozumienia. Kolejne planowane kursy specjalistyczne znajdziesz w kalendarzu szkoleń.


  Galeria zdjęć:

  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych
  • Trening mediacji rodzinnych