wczytywanie strony

Szkolenia kompetencji psychospołecznych

  szkolenia kompetencji psychospołecznych

  • Współpraca z trudnym klientem, czyli Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym i wymagającym, budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach.
  • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym, czyli przydzielanie zadań w zespole, dzielenie zadań, codzienne operacyjne zarządzanie czasem, przyjmowanie lub odrzucanie zleceń, optymalizacja wykorzystania czasu, likwidowanie „złodziei czasu”.
  • Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy, zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie; bariery efektywnego wykorzystania czasu; wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia, techniki i metody zarządzania czasem.
  • Stres i wypalenie zawodowe: Pozytwyne i negatywne aspekty stresu, reakcje i podatność na stres – autodiagnoza, lista symptomów ostrzegawczych stresu, wzorce reakcji na stres i konsekwencje, „Błędne koło stresu” – dynamika rozwoju reakcji stresowej, wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze.
  • Trening asertywności -kształtowanie asertywnych relacji z innymi ludźmi, wyrażanie swoich próśb i potrzeb, reagowanie na presje i psychomanipulacje ze strony innych ludzi, szczególne strategie asertywne, asertywna ekspresja/asertywne słuchanie.
  • Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych - podstawowe style komunikacji, psychologiczny mechanizm powstawania konfliktu, zasady uczciwej kłótni, zasady uczciwych negocjacji.
  • Coaching jako narzędzie rozwoju osobistego - zasady, przebieg procesu coachingu oraz metody jego wdrażania. Coaching jako szybka i jedna z najbardziej efektywnych metod rozwoju zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
  • Techniki negocjacyjne - cechy skutecznego negocjatora, strategie i techniki negocjacyjne, doskonalenie zdolności perswazyjnych, negocjacje win-win, negocjacje wielostronne – tworzenie koalicji i zwiększanie siły przetargowej w negocjacjach.