wczytywanie strony

Potwierdziliśmy wysoką jakość kształcenia!

  Mamy to! Jesteśmy placówką prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, akredytowaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty! Akredytacja naszego kursu Szkoła Mediacji O-Media potwierdza wysoką jakość prowadzonego kształcenia.

  Decyzja administracyjna Opolskiego Kuratora Oświaty została wydana dnia 7 sierpnia 2019 roku, po przeprowadzeniu oceny naszej działalności przez zespół, powołany przez kuratora oświaty. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji:

  „Należy podkreślić, iż Instytut Komunikacji O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak z siedzibą w Opolu przy ul. Waryńskiego 2 zapewnia kadrę, która posiada wysokie kwalifikacje adekwatne do celów i tematyki kształcenia oraz doświadczenie zawodowe. Placówka posiada środki dydaktyczne pozwalające na realizację programu kursu „Szkoła Mediacji”. Placówka posiada materiały szkoleniowe, własne programy dla prowadzonego kształcenia, uwzględniające rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii. Placówka posiada Certyfikat VCC, potwierdzający spełnianie wymagań systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych. Dokumentacja uporządkowana, dostosowana do potrzeb organizatorów. Materiały dydaktyczne wspomagające kursantów. Instytut Komunikacji O-Media zapewnia wysoką jakość prowadzonego kształcenia”.

  Mediacje sądowe i pozasądowe są najpopularniejszym i najbardziej zalecanym sposobem polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów, dynamicznie się rozwijającym i zyskującym coraz większą popularność. Ukończenie kursu „Szkoła Mediacji O-Media” prowadzonego przez mediatorki sądowe Grażynę Górską i Ewę Kosowską-Korniak, pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz rozwój kompetencji osobistych. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych. Program jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze  Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r., zakładającymi minimalną liczbę godzin kształcenia mediatorów w wymiarze 40 godzin.

  Oferta kształcenia jest skierowana do osób, zatrudnionych w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in. w kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, bankach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób.

  Mediacje jako forma bieżącego rozwiązywania sporów i konfliktów, świetnie się sprawdzają w małych i średnich firmach, firmach rodzinnych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Zdobycie uprawnień mediatora to dobry pomysł na dokształcanie kadry menedżerskiej , pracowników działów HR, obsługi prawnej lub działu kadr. Zajęcia „Szkoły Mediacji O-Media” odbywają się raz w miesiącu, przez dwa kolejne weekendy, w Opolu, przy ul. Waryńskiego 2, w Szkole Master. Najbliższe zajęcia: 14-15 oraz 21-22 września. Szczegóły: kalendarz szkoleń.

  Jesteśmy także partnerem studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz we Wrocławiu.

  Gorąco polecamy także studia podyplomowe Komunikacja Medialna w Administracji Publicznej i Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu:

   


  Galeria zdjęć:

  • Potwierdziliśmy wysoką jakość kształcenia!