wczytywanie strony

Opinie i rekomendacje

  Profesjonalna Obsługa Klientów z elementami sprzedaży

  „Bardzo dobra organizacja szkolenia, luźna atmosfera, bez problemu można wyrazić swoje zdanie oraz podzielić się swoim doświadczeniem. Bardzo wysoka kultura osobista oraz duże doświadczenie trenerek. Szkolenie można wykorzystać w pracy, jak również w życiu osobistym”

  Manager Ewelina Jabłońska

  kierownik Sali Katarzyna Krupop, kierownik recepcji Jakub Małek „Opolanka” Restauracja&Hotel

  Trenerki Ewa Kosowska-Korniak, Barbara Świerbińska, Opole 20-21 sierpnia 2019

  Szkolenie we współpracy z Izbą Gospodarczą „Śląsk”


  „Bariery w komunikacji interpersonalnej”

  „Pragniemy udzielić referencji dr Ewie Kosowskiej-Korniak, która 6 czerwca 2019 roku przeprowadziła na zlecenie Mindspace 2 godziny szkolenia „Bariery w komunikacji interpersonalnej i konsekwencje dla współpracy”.

  Szkolenie dedykowane było członkom Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

  Zajęcia prowadzone zgodnie z mottem „Bądź sobą, tylko na najwyższych obrotach” obejmowały takie zagadnienia jak poszerzanie własnej świadomości, komunikację interpersonalną, kontrolę nad emocjami, radzenie sobie z barierami w komunikacji, zasady wystąpień publicznych, asertywność.

  Szkolenie przeprowadzone zostało na wysokim poziomie merytorycznym. Zarówno treść jak i materiały szkoleniowe dostosowane do poziomu odbiorców i ich oczekiwań.

  Polecamy dr Ewę Kosowską-Korniak jako eksperta w zakresie szkoleń z komunikacji interpersonalnej”.

  Joanna Mroczek

  Dyrektor zarządzający Mindspace

  Moszna, 6 czerwca 2019


  „Współpraca z trudnym klientem i trening asertywności”

  Niniejszym pismem mam przyjemność zarekomendować firmę Instytut Komunikacji O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak jako profesjonalnego, rzetelnego oraz kompetentnego partnera.

  Zarówno zakres tematyczny prowadzonych zajęć, jak i profesjonalne przygotowanie oraz zastosowanie metod nauczania i doświadczenie prowadzącego sprawiły, że wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Dzięki przyjemnej atmosferze szkolenie upłynęło w pełnej koncentracji i zaangażowaniu ze strony uczestników. Osoby biorące udział w zajęciach prowadzonych przez firmę O-Media potwierdziły przydatność zdobytej podczas szkoleń wiedzy w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

  Alicja Górska

  Prezes Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego

  Szkolenie dla 45 osób z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw, 12 godzin dydaktycznych. Maj 2019. Trenerki dr Ewa Kosowska-Korniak, dr Anna Pawlak (Szkolenie „RODO rok po”)

   


  Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych

  „Zajęcia dydaktyczne, obejmujące zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, zostały przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny i w ocenie uczestników bardzo interesujący. Interaktywna forma zajęć, ciekawe ćwiczenia, komunikatywny sposób przekazywania nowych treści sprawiły, że praca wykładowcy została bardzo wysoko oceniona przez uczestników szkolenia.

   Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę i indywidualne podejście. Zawsze mogliśmy liczyć na Pani profesjonalizm, poszukiwanie najlepszych rozwiązań i elastyczność, co w przypadku organizacji tak złożonych zjazdów jest bardzo istotne. Solidność i niezawodność to powody, dzięki którym współpraca z Panią przebiegała bez zarzutu.

  Biorąc pod uwagę pełen profesjonalizm oraz wysokie umiejętności interpersonalne możemy zarekomendować Pani usługi szkoleniowe, jako wykładowcy”.

  Kanclerz Aleksander Dudek

  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

  Rekomendacje dla dr Ewy Kosowskiej-Korniak, po przeprowadzeniu 80,5 godziny ćwiczeń i wykładów na studiach podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Sosnowcu i Rzeszowie,  w ramach projektu pt. „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 na podstawie umowy nr POWER.02.17.00-00-008/18-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 20.06.2018 r.

  Humanitas


  Komunikacja w zespole

  „Pani dr Ewa Kosowska-Korniak przeprowadziła samodzielnie metodami aktywizującymi w dniu 20 lutego 2019 roku szkolenie dla pracowników firmy APN Service spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością szkolenie „Komunikacja w zespole”, w którym wzięło udział 28 pracowników. 

  Umiejętności trenerskie Pani Ewy Kosowskiej-Korniak zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników szkolenia. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali profesjonalizm, praktyczny charakter szkolenia, dobór ciekawych ćwiczeń,  interesujący a zarazem konkretny sposób przedstawienia tematu, doskonałe przygotowanie merytoryczne, sposób prowadzenia i omawiania ćwiczeń, jak również umiejętność zaangażowania i scalenia grupy”.

  Waldemar Rasch

  Dyrektor APN Service spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością


  Siła i wiara we własne możliwości

  Ewciu!

  Bardzo chcę podziękować za możliwość poznania Ciebie oraz innych cudownych osób na Twoich szkoleniach!!! Myślę, że ostatnimi czasy była to najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała… Dzięki temu nabrałam odwagi i otworzyłam własny  gabinet terapii dla dzieci!!! Idzie mi świetnie i czuję się bardzo spełniona! Wydaje mi się, że powoli dojrzewam do decyzji, aby zostać praktykującym mediatorem.

  Możesz to opublikować i podpisać moim nazwiskiem. Jestem pewna, że takie życiowe spotkania dają ludziom siłę, wiarę we własne możliwości i spojrzenie z innej perspektywy na swoje życie…

  Małgorzata Marek

  psycholog

  Uczestniczka Szkoły Mediacji 2-3, 8-9 marca 2019 oraz szkolenia specjalistycznego z Mediacji Rodzinnych, 23-24 marca 2019.

  List przesłany spontanicznie, trzy miesiące po szkoleniu.


  Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych

  „Zaświadczam, iż Pani dr Ewa Kosowska-Korniak przeprowadził/a samodzielnie metodami aktywizującymi 128 h szkoleniowych dla uczestników projektu „Utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu”  przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, w formie ośmiu dwudniowych szkoleń, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szkolenia obejmowały następującą  tematykę: „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych”, uczestnicy to prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorzy sądowi, łącznie blisko 160 uczestników.

  Umiejętności trenerskie Pani Ewy Kosowskiej-Korniak zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników szkolenia. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali profesjonalizm, doskonałe, przygotowanie merytoryczne, perfekcyjny sposób prowadzenia i omawiania ćwiczeń, jak również przystępność przekazywanych informacji i stworzenie wyjątkowej atmosfery na szkoleniu, sprzyjającej nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji”.

  Henryk Galwas

  Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

  Terminy szkoleń 8-9 listopada 2018 - 21-22 lutego 2019 r.


  Doskonale prowadzone szkolenie. Prosimy o kolejne.

  1. Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, duże zaangażowanie prowadzących, ciekawe przykłady, inspirujące scenki

  2. Bardzo dobre szkolenie + dużo ćwiczeń, które doceniam

  3. Bardzo dobrze się stało, że trenerki posiadały praktyczne doświadczenie. Trening umiejętności miękkich powinien opierać się na doświadczeniu (praktyce)

  4. Bardzo przydatne, inspirujące szkolenie. Dużo ćwiczeń, świetne prowadzące. Przydałyby się jeszcze kolejne szkolenia, w tym z rozwiązywania konfliktów (dla ogółu pracowników)

  5. Bardzo dziękuję za rewelacyjne szkolenie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na kolejnym.

  6. Bardzo merytoryczne szkolenie z dużym naciskiem na praktykę, fajnie byłoby takie szkolenie powtórzyć tylko w wersji warsztatowej.

  Opinie pracowników Ministerstwa Środowiska po 5-dniowym szkoleniu „Mediacje w miejscu pracy”, Warszawa 27.03.2019-22.05.2019.


  Mediacje w miejscu pracy dla Ministerstwa Środowiska

  Niniejszym zaświadczam, iż firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak przeprowadziła na rzecz Ministerstwa Środowiska pięciodniowe szkolenie „Mediacje w miejscu pracy”  w terminie 27 marca – 22 maja 2019 roku, łącznie 45 godzin dydaktycznych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez parę trenerską: dr Ewę Kosowską-Korniak i mgr Grażynę Górską.

  W ocenie uczestników szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny. Wykładowo-warsztatowa forma szkolenia pozwoliła z jednej strony nabyć niezbędną wiedzę, z drugiej zaś nabyć umiejętności i doświadczyć podczas praktycznych ćwiczeń czym tak naprawdę jest mediacja. Obie trenerki posiadają ogromne doświadczenie w mediacjach, z zaangażowaniem dzieliły się swoją wiedzą i odpowiadały na wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia”.

  Karolina Wiśniewska

  Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska.

  Ogólna ocena szkolenia: 98,8 proc. uczestników wystawiło ocenę celującą lub bardzo dobrą.


  Jednym zdaniem o Szkole Mediacji O-Media

  - wiedza przekazywana w taki sposób, że 8 godzin minęło jak 2,

  - nastawienie się na to, aby po szkoleniu móc wykonywać zawód mediatora bez obaw,

  - praca w zespole w celu dostrzeżenia nowych możliwości, ale także zagrożeń, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy,

  - cudowny klimat szkoleń, dużo konkretnej wiedzy, świetne scenki z udziałem prowadzących i uczestników,

  - techniki prowadzenia szkoleń, atmosfera, dużo praktyki, odniesienie do praktyki.

  - teoria poparta rzeczywistymi przykładami, perfekcjonizm i zaangażowanie trenerów sprawia, że czas na szkoleniu mija błyskawicznie,

  - swobodne prowadzenie uczestników przez wszystkie etapy mediacji,

  - ćwiczenia praktyczne,

  - symulacje mediacji,

  - kompetencja w każdym aspekcie,

  - przyjazna atmosfera,

  - angażowanie całej grupy,

  - najbardziej podobała mi się atmosfera i doświadczenie prowadzącego,

  - bardzo merytoryczne, a zarazem praktyczne szkolenie, jasno, przejrzyście, konkretnie,

  - najbardziej podobała mi się atmosfera i przygotowanie merytoryczne i warsztatowe trenerów,

  - profesjonalizm,

  - sposób przekazu,

  - swoboda w prezentowaniu postawy mediatora wobec stron konfliktu,

  - umiejętność praktycznego zastosowania mediacji,

  - nastawienie się na to, aby po szkoleniu móc wykonywać zawód mediatora bez obaw,

  - zajęcia praktyczne, charyzma prowadzących,

  - całokształt bez zarzutu – forma, grupa (w sensie liczebności), wspólne posiłki!

  - duży nacisk na część praktyczną, dzielenie się uwagami, co do bieżących problemów z jakimi zmagają się mediatorzy,

  - zdecydowanie symulacja mediacji – to, że nie wychodziliśmy z roli budowało presję, żeby znaleźć rozwiązania problemów.

  - ogromna wiedza w prowadzeniu mediacji,

  - przeplatanie teorii z praktyką,

  - wdrażanie zdobytej wiedzy w umiejętności praktyczne,

  - zajęcia praktyczne, charyzma prowadzących,

  - całokształt bez zarzutu – forma, grupa (w sensie liczebności), wspólne posiłki!

  - Integracja, swobodne wyrażanie myśli, spostrzeżeń,

  - wyważenie między teorią a praktyką,

  - duży nacisk na część praktyczną, dzielenie się uwagami, co do bieżących problemów z jakimi zmagają się mediatorzy,

  - zdecydowanie symulacja mediacji – to, że nie wychodziliśmy z roli budowało presję, żeby znaleźć rozwiązania problemów.

  *fragmenty anonimowych ankiet uczestników Szkoły Mediacji 2-3, 9-10 marca 2019, 8-9, 15-16 czerwca 2019 oraz 13-14, 20-21 lipca 2019. Odpowiedź na ostatnie pytanie: Napisz proszę, jednym zdaniem, co najbardziej podobało Ci się w Szkole Mediacji.