wczytywanie strony

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM I ORGANIZACJA CZASU PRACY

  Szkolenie – 8 godzin, w tym dwie przerwy 15 min. 

  Grupa od 10 do 20 osób.

   

  Metody szkolenia: wykład, case study, burze mózgów, trening interpersonalny

  Program szkolenia:

  CZ. I – Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym

  1.Przydzielanie zadań w zespole. Dzielenie zadań - terminy i czasochłonność, planowanie rezerw ludzi i czasu na wypadek nieprzewidzianych zadań do przydzielenia, dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadnia bieżące, czas na rozwój.

  2. Codzienne operacyjne zarządzanie czasem, przyjmowanie lub odrzucanie zleceń, optymalizacja wykorzystania czasu przez rezygnacje ze zbędnych działam i likwidowanie ‘złodziei czasu”.

  3. Techniki dyscyplinowania i egzekwowania (FUKO  oraz technika 4AS.

  4. Techniki rozmów rozwojowych  - feedbeck, informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca, technika |”kanapki”

  5. Wyznaczanie i osiąganie celów – wizja życiowa, cele przypisane do stanowiska pracy, priorytetyzacja zadań i celów, planowanie work-life-balance – równowagi między pracą, odpoczynkiem i życiem osobistym,

  Cz. II – Organizacja czasu pracy

  1.Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie;

  2.Bariery efektywnego wykorzystania czasu;

  3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia

  4. Techniki i metody zarządzania czasem;

  5. Ustalanie priorytetów, a  właściwe podejmowanie decyzji

  6. Codzienne operacyjne zarządzanie czasem – przyjmowanie lub odrzucanie zleceń od klientów, planowanie kolejności realizacji zleceń, czasochłonność

  7. Optymalizacja wykorzystania czasu poprzez rezygnację ze zbędnych zadań (złodzieje  czasu)

   

   

  Trener:

  Ewa Kosowska-Korniak - dr prawa, specjalista ds. public relations, dziennikarka, wykładowca akademicki– WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Ewa Kosowska-Korniak to trener warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu. Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji  przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Posiada bogate doświadczenie trenerskie – udokumentowanych ponad 6000 godzin szkoleniowych dla sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów, radców prawnych, polityków, urzędników nauczycieli, i mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów i studentów. Przez 12 lat pracowała w charakterze rzecznika prasowego w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. PR., występując w licznych ogólnopolskich programach telewizyjnych, w tym programach na żywo. Ma 10-letnie doświadczenie dziennikarskie, związane z pracą w redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej”. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim oraz praktyką w sferze public relations. Jej mocnym atutem są szkolenia kompetencji medialnych: autoprezentacja i wystąpienia publiczne, budowanie media relations, praca z kamerą, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów medialnych, dyplomacja w komunikacji - stanowiące autorskie połączenie doświadczenia dziennikarskiego i piarowskiego z wiedzą prawniczą oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.